100 % fast stilling - Rådgiver for landbruk og utmarksforvaltning

Vi ha ledig stilling som rådgiver for landbruk og utmarksforvaltning. Landbruk og skog er viktige næringssatsinger på Høylandet og vi søker en person som har stort engasjement for å arbeide med dette.

I Høylandet kommune vil områdene landbruk, skog, utmarksforvaltning, miljø, næring og tekniske tjenester være samlet i en enhet – Enhet for Næring og Utvikling. 

Hovedoppgaver omfatter

 •  Forvaltning- og utviklingsarbeid innen landbruk og utmarksforvaltning
 •  Ha dialog, drive veiledning og være pådriver innen skog og utmarksnæring
 •  Forvaltning av lover tilknyttet skog og utmark
 •  Utviklingsarbeid og forvaltning på klima- og miljøområdet
 •  Forvaltning og kontroll av virkemidler i skogbruket 
 •  Tilskuddsforvaltning og utsøking av relevante prosjektmidler
 •  Planarbeid
 •  Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver

Kompetansekrav

 •  Høyere utdanning innen skogbruk/utmarksforvaltning/miljø
 •  Relevant erfaring og praksis kan kompensere for utdanningskravet.
 •  Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel. 
 • Ønskelig med plankompetanse/erfaring
 •  GIS/kartkompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Interesse, engasjement og profesjonelle ferdigheter for fagområdet.
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å jobbe strukturert 
 • Personlig egnethet vektleggesSøknad sendes på elektronisk søknadskjema og søknadsfrist er 8. mai 2023.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med kommunedirektør Liv Elden Djokoto, tlf. 450 96 975, e-post: liv.elden.djokoto@hoylandet.kommune.no