Fast stilling i 100 % som personlig assistent ved Høylandet skole

Vi har ledig stilling ved Høylandet barne- og ungdomsskole 100 % fast som personlig assistent fra 01.08.24.


Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 150 elever og 35 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du opptatt av og flink til å se hvert enkelt menneske? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole rette stedet for deg!  

På skolen vår arbeider aktivt med å skape et trygt og godt elevmiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha» rom for alle og blikk for den enkelte». Høylandet skole er en MOT-skole, og vi bruker MOT-verktøy i opplæring av elever. På barneskolen brukes programmet Mitt valg i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø og godt læringsmiljø for elevene. 
 
Arbeidsoppgaver  
Det er som personlig assistent for en elev med store ekstraordinære behov på grunn av helseutfordringer. Det er behov for en assistent som kan kjøre bil, har bil tilgjengelig og ellers kan være en støtte på det praktiske planet. Assistenten skal hente og bringe til undervisning, samt være sammen med eleven gjennom skoledagen. Skoledagen er noe uforutsigbar ut fra elevens helse, og vi har derfor behov for en assistent som er veldig fleksibel i forhold til arbeidstid. Bruk av egen bil godtgjøres etter statens satser.
Gi omsorg og være en trygg voksenperson. Bidra i daglige aktiviteter og være til stede for elevene i deres skolehverdag. Bidra til at den enkelte elev opplever positiv oppfølging. Stillingen vil være både på SFO og i skolen.  

Ønskede kvalifikasjoner: 
Barne- og ungdomsarbeider 
Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper: 
•    støtte og veilede elever til å komme i læringsposisjon. 
•    være en god relasjonsbygger,  
•    evne til å skape god kontakt med barn som strever med sosiale relasjoner 
•    kunne se “hele” eleven
•    en tydelig voksen med gode omsorgsevner. 
•    er løsnings- og utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og samtidig kan jobbe selvstendig 
•    kan jobbe strukturert og planlegge i tråd med kommunens og skolenes  overordnede planer 

Vi tilbyr :

Stillingsstørrelse: 100 % fast stilling. 
Stillingstype: Fast dagtid (37,5 t arbeidsuke) 
Lønn i henhold til Hovedtariffavtalen 
Gode pensjonsordninger i KLP

Ta kontakt med rektor Eskil Skarland, tlf 916 39 441 eller epost: eskil.skarland@hoylandet.kommune.no ved evt spørsmål.


Søknadsfrist 24.juni 2024 og søknad sendes på elektronisk søknadsskjema