Lærere i voksenopplæringen

Høylandet kommune har etablert en avdeling for voksenopplæring i forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina. Det er nå 30 deltakere i voksenopplæring og det forventes en økning på om lag 20 deltakere i 2023.  
Det lyses ut inntil 200% stilling som lærer på Høylandet voksenopplæring fra 1.8.2023.  
 

Arbeidsoppgaver 
•    Undervisning etter læreplan i norsk for voksne innvandrere (nivå A1-B2) 
•    Kontaktlæreroppgaver  
•    Oppfølging av elever i praksis med undervisning på praksisplassen kan også være aktuelt. 

Ønskede kvalifikasjoner 
•    Godkjent lærerutdanning 
•    Norsk som andrespråk i fagkretsen 
•    Gode digitale ferdigheter 
•    God skriftlig og muntlig framstillingsevne 
•    Gjerne erfaring fra undervisning i norsk for voksne innvandrere 

Personlig egnethet vil bli vektlagt i tillegg til formell kompetanse. 
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale og øvrig avtaleverk.  

•    Inntil 200 % faste stillinger
•    Kontaktperson: rektor ved Høylandet voksenopplæring Inger Seem, 
tlf. 948 23 264, e-post: inger.seem@hoylandet.kommune.no 


 Vi imøteser din elektroniske søknad med søknadsfrist 23. april 2023.