Lærere i grunnskolen inntil 200 %

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 150 elever og 40 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du opptatt av og flink til å se hvert enkelt menneske? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole rette stedet for deg!  

 På skolen vår arbeider vi aktivt med å skape et trygt og godt elevmiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha «rom for alle og blikk for den enkelte». Høylandet skole er en MOT-skole, og vi bruker MOT-verktøy i opplæring av elever. På barneskolen brukes programmet Mitt valg i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø og godt læringsmiljø for elevene. I løpet av sommeren skal det lages ny skolegård for elevene på alle trinn. Dette ser vi fram til, og både små og store gleder seg til denne oppgraderinga av skolen vår.
Ved Høylandet barne- og ungdomsskole har vi ledige faste stillinger og vikariater som lærere, barne- og ungdomsarbeider og lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Noen av lærerstillingene er knyttet opp mot oppfølging av elever med behov for norsk som andrespråk. Vi kommer til å ansette følgende stillinger, men det kan være behov for flere ansettelser:

Inntil 200% stilling som lærere i grunnskolen (med forbehold)
Det kan bli aktuelt å ansette flere lærere i grunnskolen på Høylandet. Det vil da være behov for kontaktlærer på en klasse, og vi etterspør kompetanse i engelsk og matematikk og spesialpedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner:  

  • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen
  • Det er ønskelig med kontaktlærererfaring.
  • Evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever
  • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever
  • Personlig egnethet vil vektlegges
  • Ansettelse betinger godkjent politiattest
  • Menn oppfordres til å søke 

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få hos rektor Eskil Skarland tlf. 91639441 
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 
 
For stillinger i skolen kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (Jf. opplæringsloven §10-9) 
 
Søknad sendes på elektronisk søknadskjema.
 
Søknadsfrist: 23. april 2023