Lærer på skole og voksenopplæring - 100 % stilling

Stillingsstørrelse: 100 % som engasjementstilling for skoleåret 2023/2024.

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 150 elever og 40 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du opptatt av og flink til å se hvert enkelt menneske? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole rette stedet for deg!  

På skolen vår arbeider vi aktivt med å skape et trygt og godt elevmiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha «rom for alle og blikk for den enkelte». Høylandet skole er en MOT-skole, og vi bruker MOT-verktøy i opplæring av elever. På barneskolen brukes programmet Mitt valg i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø og godt læringsmiljø for elevene. I løpet av sommeren skal det lages ny skolegård for elevene på alle trinn. Dette ser vi fram til, og både små og store gleder seg til denne oppgraderinga av skolen vår.
Ved Høylandet barne- og ungdomsskole har vi ledige faste stillinger og vikariater som lærere, barne- og ungdomsarbeider og lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Noen av lærerstillingene er knyttet opp mot oppfølging av elever med behov for norsk som andrespråk. Vi kommer til å ansette følgende stillinger, men det kan være behov for flere ansettelser:

100 % stilling engasjement -  lærer på skole og voksenopplæring
Stillinga vil være delt mellom grunnskole og voksenopplæring, og vil innebære norskopplæring for elever i skolen og på voksenopplæring. I skolen vil det også være behov for faglig oppfølging i andre fag enn norsk.

Ønskede kvalifikasjoner:  

 • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen
 • Det ønskelig med fagkompetanse i norsk som andrespråk
 • Gode engelskkunnskaper er også ønskelig
 • Evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever
 • Ansettelse betinger godkjent politiattest
 • Menn oppfordres til å søke 

 
For stillingen tilbyr vi:

 • Stillingsstørrelse: 100 % som engasjementsstilling for skoleåret 2023/2024.
 • Engasjerte kollegaer og et meget godt arbeidsmiljø
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
 • Lønn etter tariff


Nærmere opplysninger om stillingene kan du få hos rektor Eskil Skarland tlf. 91639441
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 
 
For stillinger i skolen kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (Jf. opplæringsloven §10-9) 

Søknad sendes på elektronisk søknadskjema og søknadsfrist er: 23. april 2023