Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 469 17 811 (Åpningstid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30).

Kommunalsjef Helse- og omsorg

Kommunalsjef Helse- og omsorg

Vi har ledig 100 % fast stilling som kommunalsjef for helse og omsorg fra 01.04.21.

Med bakgrunn i at vår nåværende kommunalsjef for helse og omsorg ønsker å gå over i pensjonistrekkene søker vi en etterfølger til stillingen. Det er spennende tider å tre inn i en slik jobb.

Kommunalsjefen har i dag det overordnede ansvaret for alle helse- og omsorgstjenestene, herunder psykisk helse, legetjenesten, skolehelsetjenesten, sykeheim, hjemmetjeneste og miljøarbeidertjeneste. 

Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og er en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av tjenesteområdene – samt bidrar inn i kommunens helhetlige utviklingsarbeid. 

Kommunen har med faglig bistand tatt en helhetlig gjennomgang av status i helse og omsorgssektoren og hvordan tjenestene bør organiseres i årene fremover. Dette for å møte fremtidas muligheter og utfordringer. Vi er nå i en fase der faglige råd og vurderinger konkretiseres og gradvis iverksettes. En del av fremtida er styrket satsing på velferdsteknologi. Høylandet har de siste årene vært vertskommune for en interkommunal Namdalssatsing på velferdsteknologi og tar for tiden viktige grep som gjør at vi i større grad kan benytte oss av velfersteknologi. 

VI er heldig å ha god kompetanse blant ansatte på en rekke fagområder. Det blir en viktig lederoppgave å bruke denne viktige kompetanse på best mulig måte – og til det beste for innbyggerne. 

Vi ønsker at den som starter som kommunalsjef hos oss ser det som en spennende oppgave å lede videreutviklingen av helse og omsorgstjenestene på Høylandet. 

Vi søker etter en strategisk, strukturert og tydelig leder med evne til å skape oppslutning og motivasjon både internt og eksternt. Stillingen krever at du er selvstendig, tenker helhetlig, er en god lagspiller og lar deg motivere av utfordringer.

Du skal lede en helse- og omsorgstjeneste som er forventet å levere gode fremtidsrettede tjenester og legge til rette for at folk selv kan mestre egne liv. Erfaring knytta til omstillingsprosesser og innovasjonsarbeid vil være nyttig. Høylandet kommune er opptatt av å ta i bruk velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene, og fokus på dette vil bli viktig for fremtidens tjenesteleveranse til innbyggerne.

 

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

• Overordnet ledelse av tjenesteområdene
• Tydelig strategisk ledelse med fokus på samspill, utvikling og innovasjon
• Strategisk arbeid 
• Sørge for god personalledelse, riktig tjenestekvalitet og oppfølging av mål- og resultatkrav.
• Utarbeide og presentere saker, gjøre analyser, gi informasjon og rapportere for tjenesten som grunnlag for
   administrative og politiske beslutninger
• Budsjett- og økonomiansvar
• Utarbeide og vedlikeholde overordnede systemer og rutiner for tjenestene
• Medvirke til regionalt samarbeide
• Fast medlem i kommunens kriseledelse

Ønskede kvalifikasjoner:

• Høyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet
• Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet.
• Forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
• God kunnskap om økonomi og økonomistyring
• Grunnleggende forståelse for ansvarsområdet

Personlige egenskaper:
Høylandet kommune har respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje som verdigrunnlag, og dette er egenskaper vi også ser etter hos deg.
• Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
• Gode samarbeidsevner, evne til å skape tillit og takle press fra ulike interessegrupper
• Initiativrik, løsningsfokusert og ha høy gjennomføringsevne
• Strategisk og evne til å lede omstillingsprosesser
• Resultatorientert
• Lyttende
• Lojal
• Trygg i møte med media

Vi tilbyr:
• Lønn etter avtale
• Fleksibel arbeidstidsordning
• Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
• God pensjonsordning i KLP
• Vi vil være behjelpelig med å skaffe bolig

Tilsetting skjer for øvrig etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunedirektør Liv Elden Djokoto,
tlf 450 96 975, epost: liv.elden.djokoto@hoylandet.kommune.no  

eller Ingrid Moen, tlf. 977 36 464, e.post: ingrid.moen@hoylandet.kommune.no

Elektronisk søknadskjema skal benyttes - benytt lenken her
Søknadsfrist: 09.12.2020.

I henhold til offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, men vil da bli kontaktet på forhånd.

Til toppen