Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 469 17 811 (Åpningstid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30).

Inntil 100 % lærervikariat

Inntil 100 % lærervikariat

Høylandet barne- og ungdomsskole har et ledig vikariat i inntil 100 % fra 1.1.2021 til 31.07.2021. Med mulighet for fast stilling. Vi ønsker en lærer som kan undervise i et eller flere av fagene engelsk, kroppsøving, norsk og spesialundervisning på mellomtrinn og ungdomsskole. Andre fag og annen kompetanse kan også være aktuelt.

Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole med 173 elever. Vi arbeider aktivt med å skape et trygt og godt skolemiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha» rom for alle og blikk for den enkelte».

Kvalifikasjoner
Godkjent undervisningskompetanse i aktuelle eller andre fag gjennom lærerutdanning eller praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning. Annen relevant høyskoleutdanning kan også være aktuell.

Personlige egenskaper
Vi søker en fleksibel lærer med gode samarbeidsevner. Evne til å bygge gode relasjoner og være en trygg klasseleder er viktig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
Et godt arbeidsfellesskap med løsningsorienterte kolleger som drar i samme retning.
Lønn i henhold til tariff og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode ordninger for kompetanseheving ut fra skolens behov.

Kontaktinformasjon
Undervisningsinspektør Nore Sklett
480 53 501
nore.sklett@hoylandet.kommune.no

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema.
Søknadsfrist: 15. november 2020.

Til toppen