Helsefagarbeider 100% engasjement

Helsefagarbeider 100% engasjement

Stillingsbeskrivelse helsefagarbeider - 100 % stilling engasjement t.o.m. januar 2023.

Om Høylandet kommune 

Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv. Vi har gode tjenester til innbyggerne, noe som gjenspeiles på kommunebarometeret. Vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, en nybygd og flott idrettshall. Naturen innbyr til gode opplevelser året rundt. Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje. 


Avdeling for pleie og omsorg

Avdelingen består av Høylandet sykehjem og hjemmetjenesten. Høylandet sykeheim tilbyr heldøgns pleie. Det er 20 plasser, inkludert 1 plass for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri. Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene og bruken av velferdsteknologi slik at brukerne kan bo hjemme lenger. Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere. Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging. 


Stillingsbeskrivelse

Fast stilling 100% og vikariat 100% t.o.m. januar 2023. Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem. 

Arbeidsoppgaver: 
-    Personsentrert omsorg og pleie. 
-    Delegerte oppgaver og medisinske prosedyrer. 
-    Observasjon og vurdering av brukernes helsetilstand.
-    Legemiddelhåndtering.
-    Kvalitetssikring av dokumentasjon i tjenester, herunder tiltaksplaner. 
-    Tverrfaglig samarbeid.  
-    Samhandling med pårørende.
-    Aktiv deltakelse i enhetens utviklings og kvalitetsarbeid. 
-    Oppgaver i andre deler av pleie og omsorg ved behov. 

Kvalifikasjoner: 
-    Autorisert helsefagarbeider. 
-    Andre relevante fagutdanninger kan vurderes. 
-    Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
-    Beherske norsk skriftlig og muntlig. 
-    Relevant videreutdanning vil bli vektlagt. 
-    For hjemmetjenesten kreves førerkort kl. B. 
-    Andre helsefaglige yrkesgrupper kan vurderes. 

Personlige egenskaper:
-    Må være fleksibel og løsningsorientert. 
-    Godt humør. 
-    Være ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.
-    God til å kommunisere med andre både pasienter, pårørende og kolleger.
-    Håndtere uforutsette situasjoner og jobbe selvstendig. 
-    Ryddig og systematisk, arbeidsom og pliktoppfyllende. 
-    Du må ha faglig integritet og bevissthet rundt egne verdier og holdninger.

Vi tilbyr:
En utfordrende jobb med muligheter for faglig videreutvikling. Lønn i hht. gjeldende tariff. Kommunen kan være behjelpelig med bolig. For interne søkere kan krav om økning av en nåværende stilling framsettes i søknaden. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse. HPR-nr. oppgis i søknad. 


Spørsmål om stillingen rettes til Marte H. Berg, avdelingsleder pleie og omsorg, tlf 47618581 eller e-post til: marte.berg@hoylandet.kommune.no

Vi imøteser din elektroniske søknad med søknadsfrist 21.august 2022

Til toppen