Fagleder næring og utvikling

Fagleder næring og utvikling

Er du en handlekraftig og samlende person som ønsker å jobbe med spennende utviklingsoppgaver på Høylandet?

FAGLEDER NÆRING OG UTVIKLING

Å tilrettelegge for god næringsutvikling er viktig satsingsområde for Høylandet og det er flere nærings- og utviklingsområder som komplementerer hverandre og som krever tett koordinering. Hovedansvaret til fagleder vil være å legge til rette for næringsutvikling i kommunen, samt lede og koordinere en helhetlig oppfølging av nærings- og utviklingsarbeid. Landbruket, som er en viktig næring på Høylandet inngår i fagteamet. Andre utviklingsområder som fagteamet er ansvarlig for omfatter bredbånd og mobilutbygging, ulike bolysttiltak, destinasjonsutvikling, miljø og bærekraft m.m. Dette krever tett samarbeid og dialog med næringsaktører og ulike kompetansemiljø. Tilrettelegging og gründersatsing blant unge innbyggere er viktig for framtida.

 

Om stillingen:
• Overordnet ansvar for næring og utviklingsarbeid i kommunen.
• Koordinere tilrettelegging og oppfølging av næringslivsarbeid i kommunen, gjennom å medvirke til et godt samarbeide med næringsaktører og relevante fag- og kompetansemiljø.
• Være en pådriver for at viktige nærings- og utviklingssatsinger etableres og utvikles.
• Utvikle søknader og forvalte midler til ulike utviklingsområder, inkl. næringsfondsmidler.
• Lede og koordinere prosjektsatsinger.
• Sikre oppfølging av lovpålagte oppgaver innen fagområde.
• Tydelig strategisk ledelse med fokus på utvikling, innovasjon og samspill.
• Medvirke til regionalt samarbeide.
• Lede og koordinere arbeidet til fagteamet på 4 personer (som omfatter landbruk). 
• Stillingen rapporterer til kommunedirektøren.

 

Kvalifikasjoner:
• Høyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet
• Grunnleggende forståelse for ansvarsområdet
• Plankompetanse vurderes positivt
• Erfaring med prosjektledelse

 

Personlige egenskaper:

• Initiativrik, løsningsorientert og god gjennomføringsevne
• Strategisk og utviklingsorientert
• Nettverksbygger
• Gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit
• Gode skriftlige og muntlige egenskaper
• Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

• Lønn etter avtale
• Fleksible arbeidstidsordninger
• Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
• God pensjonsordning i KLP
• Vi kan være behjelpelige med å skaffe bolig.

 

For spørsmål, ta kontakt med kommunedirektør Liv Elden Djokoto – liv.elden.djokoto@hoylandet.kommune.no eller på tlf 450 96 975

 

Vi imøteser din elektroniske søknad med søknadsfrist 15. august 2022

Til toppen