100 % fast stilling - Fagleder næring og utvikling

Vi søker ny næringsressurs som vil være en viktig utviklingsmotor på Høylandet. Er du en handlekraftig og samlende person som ønsker å jobbe med spennende utviklingsoppgaver? Da håper vi du vil søke på denne jobben.

Å tilrettelegge for god næringsutvikling er et viktig og prioritert satsingsområde for Høylandet.
Hovedansvaret for fagleder vil være å legge til rette for og koordinere en helhetlig oppfølging av næring og utviklingsarbeidet. Gjerne med strategisk og nytenkende øyne.

I Høylandet kommune vil områdene næring, landbruk, skog, utmarksforvaltning, miljø og tekniske tjenester være samlet i enhet - Enhet for Næring og Utvikling. Stillingen som fagleder har ansvar for å koordinere næringsarbeidet, som omfatter landbruk.

Hovedoppgaver omfatter:

 • Overordnet ansvar for næring og utviklingsarbeid i kommunen, inkludert å kommunens rådgiver innen næringsutvikling.
 • Koordinere tilrettelegging og oppfølging av næringslivet i kommunen, gjennom å medvirke til et godt samarbeid med næringsaktører og relevante fag- og kompetansemiljø.
 • Være en pådriver for at viktige nærings- og utviklingssatsinger etableres og utvikles.
 • Lede og koordinere prosjektsatsinger, inkl. å søke ut relevante prosjektmidler.
 • Jobbe målrettet for at Høylandet skal være en attraktiv destinasjon for besøkende.
 • Tydelig strategisk ledelse med folus på utvikling, innovasjon og samspill.
 • Stillingen kan bli tillagt andre utviklingsrelaterte oppgaver.

Kompetansekrav:

 • Høyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet.
 • Grunnelggende forståelse for ansvarsområdet.
 • Relevant erfaring og praksis kan kompensere for utdannignskravet
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, løsningsorientert og god gjennomføringsevne.
 • Nettverksbygger.
 • Strategisk og utviklingsorientert.
 • Gode samarbeidsevner koblet med evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper.
 • Personlige egenskaper vektlagt.

Nærmere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte kommunedirektør Liv Elden Djokoto, tlf 450 96 975 eller epost: liv.elden.djokoto@hoylandet.kommune.no

Søknad sendes på elektronisk søknadskjema, og søknadsfrist er 8. mai 2023.