Namdal brann- og redningsvesen avd Høylandet søker etter brannkonstabel (deltid)

Namdal brann- og redningsvesen avd Høylandet søker etter brannkonstabel (deltid)

 Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong er vertskommune. Vi har som primæroppgave å drive forbyggende arbeid samt sikre lokalsamfunnet mot brann, ulykker og akutt forurensning.

Brannkonstablene blir utkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 8 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio.

Fullstendig utlysningstekst

Til toppen