Barnehagelærer/pedagogisk leder

Inntil 100% årsvikariat som barnehagelærer /pedagogisk leder ledig fra 14.08.23 til 12.08.24 

Høylandet barnehage er en 4 avdelings barnehage med til sammen 50 barn og 18 ansatte. Over år har barnehagens fokus vært språk, leik og sosial kompetanse.  Vi har egen spespedkoordinator som følger opp enkeltbarn. Har tett samarbeid med de andre barnehagene i Indre Namdal. 
 
 

Arbeidsoppgaver 
•    Pedagogisk og faglig ledelse i samarbeid med styrer og pedagogisk ledere  
•    Medansvar for opplæring og veiledning av medarbeidere i barnehagen.  
•    Medansvar for å veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske          arbeidet. 
•    Medansvar for å planlegge og gjennomføre møter med brukere og eksterne samarbeidspartnere.  
•    Sammen med styrer og pedagogiske ledere bidra til det faglige innholdet i ulike møtefora.  
•    Medansvar for daglig organisering av avdelingen.  
•    Medansvar for oppfølging av ulike rutiner og praktisk arbeid  
 
Kvalifikasjoner 
•    Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer  
•    Det er ønskelig med erfaring fra småbarnsavdeling 
•    Ha gode IKT kunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstilling.  
 
Personlige egenskaper 
•    Du kan lede og veilede andre  
•    Du kan arbeide selvstendig, men også i team  
•    Du kan kommunisere godt med brukere og eksterne samarbeidspartnere  
•    Du har mot til å ta de vanskelige samtalene  
•    Du har evne til å planlegge og gjennomføre planlagte mål  
•    Du har god evne til å dokumentere eget arbeid og overholde frister  
•    Du er fleksibel og ha evne til å finne gode løsninger da din faglige kompetanse skal komme hele barnehagen til       gode.  
•    Høy arbeidskapasitet  

Personlig egnethet vektlegges.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  Referanser bes oppgitt i søknaden. 
Ved tiltredelse må gyldig politiattest fremlegges. 


•    100 % stilling
•    Kontaktperson: barnehagestyrer ved Høylandet barnehage Tove Vang, tlf. 473 00 479, e-post:            tove.vang@hoylandet.kommune.no
 

Søknad sendes på elektronisk søknadskjema og frist settes til 23. april 2023.