Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 150 elever og 40 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du opptatt av og flink til å se hvert enkelt menneske? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole rette stedet for deg!  

 På skolen vår arbeider vi aktivt med å skape et trygt og godt elevmiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha «rom for alle og blikk for den enkelte». Høylandet skole er en MOT-skole, og vi bruker MOT-verktøy i opplæring av elever. På barneskolen brukes programmet Mitt valg i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø og godt læringsmiljø for elevene. I løpet av sommeren skal det lages ny skolegård for elevene på alle trinn. Dette ser vi fram til, og både små og store gleder seg til denne oppgraderinga av skolen vår.
Ved Høylandet barne- og ungdomsskole har vi ledige faste stillinger og vikariater som lærere, barne- og ungdomsarbeider og lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Noen av lærerstillingene er knyttet opp mot oppfølging av elever med behov for norsk som andrespråk. Vi kommer til å ansette følgende stillinger, men det kan være behov for flere ansettelser:

100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent fra 01.08.23. 


Arbeidsoppgaver

 Gi omsorg og være en trygg voksenperson. Bidra i daglige aktiviteter og være tilstede for elevene i deres skolehverdag. Bidra til at den enkelte elev opplever positiv oppfølging. Stillingen vil være både på SFO og i skolen.  
 
Ønskede kvalifikasjoner: 

  • Barne- og ungdomsarbeider 
  • Tegnspråkkompetanse 
  • Personlig egnethet vektlegges 
  • Menn oppfordres til å søke 

 
Personlige egenskaper: 
•    støtte og veilede elever til å komme i læringsposisjon. 
•    være en god relasjonsbygger,  
•    evne til å skape god kontakt med barn som strever med sosiale relasjoner 
•    kunne se «hele «eleven  
•    en tydelig voksen med gode omsorgsevner. 
•    er løsnings- og utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og samtidig kan jobbe selvstendig 
•    kan jobbe strukturert og planlegge i tråd med kommunens og skolenes overordnede planer 
 
Vi tilbyr:

  • Stillingsstørrelse: 100 % fast stilling. 
  • Stillingstype: Fast dagtid (37,5 t arbeidsuke) 
  • Lønn i henhold til Hovedtariffavtalen 
  • Gode pensjonsordninger i KLP 

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få hos rektor Eskil Skarland tlf. 916 39 441
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 
 
For stillinger i skolen kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (Jf. opplæringsloven §10-9) 
 
Søknad sendes på elektronisk søknadskjema
 
Søknadsfrist:  23. april 2023