100% vikariat lærer

100% vikariat lærer

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 142 elever og 38 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du opptatt av og flink til å se hvert enkelt menneske? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole rette stedet for deg!  
 
På skolen vår arbeider aktivt med å skape et trygt og godt elevmiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha» rom for alle og blikk for den enkelte». Høylandet skole er en MOT-skole, og vi bruker MOT-verktøy i opplæring av elever. På barneskolen brukes programmet Mitt valg i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø og godt læringsmiljø for elevene. 

Vi har ledig følgende stilling ved Høylandet barne- og ungdomsskole: 

100 % vikariat som lærer for skoleåret 2022/23

Arbeidsoppgaver: 

Undervisning i hovedsak på ungdomstrinnet 
Samarbeid med elever og heimer 
Delta aktivt i skoleutvikling i samarbeid med skolens ledelse og personale 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

Godkjent kompetanse som lærer i grunnskolen 
Gode IKT-ferdigheter 
Vi søker primært etter pedagog med fagene engelsk, norsk og matematikk, men andre fagkombinasjoner kan også være aktuelt. 

Menn oppfordres til å søke 

Personlige egenskaper: 

• støtte og veilede elever til å komme i læringsposisjon. 
• være en god lagspiller og relasjonsbygger,  
• evne til å skape god kontakt med barn som strever med sosiale relasjoner 
• kunne se «hele «eleven  
• en tydelig voksen med gode omsorgsevner. 
• er løsnings- og utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og samtidig kan jobbe selvstendig 
• kan jobbe strukturert og planlegge i tråd med kommunens og skolenes overordnede planer 

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos rektor Eskil Skarland (tlf. 91639441) 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 

For stillinger i skolen kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (Jf. opplæringsloven §10-9) 

Evt spørsmål om stillingen rettes til rektor Eskil Skarland tlf 916 39 441

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema

 

Søknadsfrist: 25. september 2022

Til toppen