Kommunestyre og fylkestingsvalget 2023

Kommunestyre og fylkestingsvalget 2023

Ønsker du å engasjere deg i politikken og danne egne lister?

Valgdagen er fastsatt til 11. september 2023

Krav til listeforslag:

Frist for å levere listeforslag er 31. mars 2023 kl 12.00.

Det er flere krav som må oppfylles –
lista må inneholde informasjon om hvilket valg det gjelder, overskrift, kandidater mm.

Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater.
Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.
Det vil si at på Høylandet har vi 15 kommunestyrerepresentanter + evt 6.
Lista kan ha inntil 21 navn.

Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg.
Listeforslaget skal likevel som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det skal velges medlemmer til kommunestyret.
Minimum 15 underskrifter da det er 15 representanter i kommunestyret.

 

Evt. endringer i antall formannskapsmedlemmer og/eller kommunestyrerepresentanter avklares av kommunestyret innen 31.12.2022.

Er det spørsmål om valget og hva som gjelder i forbindelse med lister ta kontakt med din kommune.

Marit Grannes og Ingrid Moen
valgansvarlige

Til toppen