Offentlig ettersyn liste over eiendomsskatt 2023

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023 og
eiendomsskattelovens § 15, legger Høylandet kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig
ettersyn i tre uker fra 28. februar 2023.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den
årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere
år.

Klagen må sendes skriftlig til: Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet eller
postmottak@hoylandet.kommune.no innen: 11. april 2023.

Med hilsen
Linda Pettersen

 

Skatteliste offentlig ettersyn - fritak § 5 og §7 (PDF, 140 kB)

Skatteliste offentlig ettersyn (PDF, 289 kB)