Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Ved endring av avløpssystem, eller nye utslipp, må det søkes og vedtas en tillatelse til utslipp før anlegget kan etableres. Søknadsskjema finner du her:

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytte (DOCX, 43 kB)

 

 

Det må også meldes fra om endring av plassering på slamavskiller for tømming, og ved behov for endring av tømmehyppighet.

Skjema finner du her: Tømming slam avløp (DOCX, 41 kB)

 

 

Saksbehandler:

Lene Elise Mevassvik

Tlf 90255397

Epost: lene.mevassvik@hoylandet.kommune.no

Kontakt

Lene Elise Mevassvik
Jordbruksjef
902 55 397