Slamtømming

MNA har fra 1. januar 2020 overtatt ansvaret for innsamling, av-vanning og behandling av slam fra offentlige og private slamavskillere for septisk slam i Høylandet kommune.

Det er Stoklands AS som vil utføre oppdraget på vegne av MNA. Den største aktiviteten vil være i sommerhalvåret. På vinters tid vil det stort sett være nødtømming av kummer samt slamanlegg/renseanlegg.

MNA vil komme med mer informasjon (tømmeruter og oversikt over frekvenser) etterhvert som hovedsesongen for tømming nærmer seg. SMS vil bli sendt ut ca. 14 dager før planlagt tømming.


Dersom du får behov for nødtømming av septikkum:

(Altså at det må tømmes innen 24 timer) - ta kontakt med Stoklands på telefon:

Mandag - fredag kl 08.00-15.30: Sentralbord tlf.nr 993 70201
Etter kl. 15.30 eller helg: Vakttelefon tlf.nr  994 36675


Øvrige henvendelser rettes til MNA:

slam@mna.no eller tlf.nr 74 28 17 60

 

Fakturering av slamtømming:

Det vil bli sendt ut faktura fra kommunen som tidligere, sammen med de andre kommunale avgiftene.