Kontakt

Ståle Håvard Mulstad
Avd. ingeniør
902 92 000
Inger Hilde Solstad
Kommunalsjef næring og utvikling
913 71 339