Namdal brann- og redningsvesen

Redningsbil - Klikk for stort bildeNamdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong kommune er vertskommune.

Brann- og redningsvesenet har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet mot ulykker og skader som følge av brann og akutt forurensing. 

Trykk på knappene for mer info:

Brann, feiing og tilsyn

 

Følg Namdal Brann- og redningsvesen på facebook

 

Feiing og tilsyn i hytter (PDF, 117 kB)

Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2019 sak 29/19:

Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. august 2019 og sluttbehandles i kommunestyret i etterkant. 

Høringsuttalelser sendes Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet eller på epost: postmottak@hoylandet.kommune.no

Evt spørsmål rettes til brannsjef Tommy Tørring tlf 900 10 160

 Desember er årets mest brannfarlige måned og i jule- og nyttårshelgen er det to-tre ganger flere boligbranner enn ellers i året. 1. desember er Røykvarslerens dag med tid for bytte av batteri og testing.