Høylandet voksenopplæring

Høylandet kommune har ansvar voksenopplæring etter Opplæringsloven og Introduksjonsloven. Dette omfatter grunnskole for voksne, kurs i grunnleggende ferdigheter for voksne og spesialundervisning for voksne. I tillegg til å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap for norske innvandrere - våre nye hållinger.

Publisert av Anita Færøy. Sist endret 19.09.2017

Høylandet kommune samarbeider om opplæringa med Grong opplæringssenter og Namsos opplæringssenter.

Aktuelle lenker:

Opplæringslova

Introduksjonsloven