Info om barnehagen

Søknadsfrist for nytt barnehageår er 15. mars. 

Ny søknad eller endring av plass fylles ut på elektronisk søknadsskjema

Det er lagut informasjon om foreldrebetaling hos Utdanningsdirektoratet. Der finner dere informasjon om makspris, moderasjonspriser m.m.

  • Høylandet barnehage har 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år: Knerten, Bamsebo, Varghiet, Skogstrolla.
  • Åpningstid: 06:30-17:00
  • 2 smøremåltid hver dag. Varmmat 1 gang i uka.
  • Sommeråpent, stengt jul og påske
  • Bred faglig kompetanse, barnehagelærere i alle pedagogiske stillinger.
  • Egen spes.ped.koordinator i barnehagen

Planleggingsdager for barnehageåret 2018/2019:

13.august 2018

14.august 2018

12.oktober 2018

28.januar 2019

31.mai 2019

Du finner oss her: Vargeia 93, 7977 Høylandet

 

Avdeling Skogstrolla har adresse Kviståsvegen 37.

Samarbeidspartnere:

PPT, barnevern, Stat.ped Midt, Bup, og familieenheten ved behov og i samarbeid med foreldre/ foresatte. Samtykke foreligger før kontakt med enhetene jmf.§20 i bhg loven og §13 i forvaltningsloven.

TI_Kvello: tidlig innsats, tverrfaglig observasjon av 2 og 4 åringene i barnehagen. Observasjonsteam med representanter fra helsesøster, barnevern og PTT

Helsesøster: 4-årskontroll gjennomføres i bhg.

Skole: Forberede skolestart for 6-åringen. Egen plan for overgang bhg-skole.

Spesialpedagogisk koordinator ved Høylandet barnehage: koordinerer samarbeid med samarbeidspartnere. Ansvar for kartlegging og igangsette tiltak før evt henvisning til hjelpeapparatet.

 

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.

Består av en foreldrerepresentant fra hver avd, en ansatt fra hver avd og 2 representanter fra kommunen, styrer er sekretær.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.

 

Foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget 2017/2018

 

AVDELING

VALGT

VARA

ANSATTE

Knerten

Eivind Fiskum

Vidar Grongstad

Ruth-Evy

Bamsebo

Hanne Solem

Marianne Tyldum

Kjellrun

Varghiet

Monica Vollmo

Kenneth Engan Brøndbo

Janne

Skogstrolla

Andreas Ahlin

Silje A.Grongstad/ Stine Øvereng

Ingun F.

 

 

Leder; Hanne G. Saur

Nestleder; Andreas Ahlin

Politisk valgte:

 1. Arnt Sigurd kjøglum
 2. Stina Gustavsen

Vara: Tommy Tørring

Jo Arne Kjøglum

Publisert av Sissel Almaas. Sist endret 15.08.2018 12:26