Info om barnehagen

Søknadsfrist for nytt barnehageår er 15. mars. 

Ny søknad eller endring av plass fylles ut på elektronisk søknadsskjema. 

  • Høylandet barnehage har 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år: Knerten, Bamsebo, Varghiet, Skogstrolla.
  • Åpningstid: 06:30-17:00
  • 2 smøremåltid hver dag. Varmmat 1 gang i uka.
  • Sommeråpent, stengt jul og påske
  • Bred faglig kompetanse, barnehagelærere i alle pedagogiske stillinger.
  • Egen spes.ped.koordinator i barnehagen

Samarbeidspartnere:

PPT, barnevern, Stat.ped Midt, Bup, og familieenheten ved behov og i samarbeid med foreldre/ foresatte. Samtykke foreligger før kontakt med enhetene jmf.§20 i bhg loven og §13 i forvaltningsloven.

TI_Kvello: tidlig innsats, tverrfaglig observasjon av 2 og 4 åringene i barnehagen. Observasjonsteam med representanter fra helsesøster, barnevern og PTT

Helsesøster: 4-årskontroll gjennomføres i bhg.

Skole: Forberede skolestart for 6-åringen. Egen plan for overgang bhg-skole.

Spesialpedagogisk koordinator ved Høylandet barnehage: koordinerer samarbeid med samarbeidspartnere. Ansvar for kartlegging og igangsette tiltak før evt henvisning til hjelpeapparatet.

 

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.

Består av en foreldrerepresentant fra hver avd, en ansatt fra hver avd og 2 representanter fra kommunen, styrer er sekretær.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget ved Høylandet barnehage 2016/2017 (PDF, 188 kB)

Publisert av Sissel Almaas. Sist endret 25.08.2017 11:48