Info om barnehagen

  • Høylandet barnehage har 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år: Knerten, Bamsebo, Varghiet, Skogstrolla.
  • Åpningstid: 06:30-17:00
  • 2 smøremåltid hver dag. Varmmat 1 gang i uka.
  • Sommeråpent, stengt jul og påske
  • Bred faglig kompetanse, barnehagelærere i alle pedagogiske stillinger.
  • Egen spes.ped.koordinator i barnehagen

 

Du finner oss her: Vargeia 93, 7977 Høylandet

 

Avdeling Skogstrolla har adresse Kviståsvegen 37.

Samarbeidspartnere:

PPT, barnevern, Stat.ped Midt, Bup, og familieenheten ved behov og i samarbeid med foreldre/ foresatte. Samtykke foreligger før kontakt med enhetene jmf.§20 i bhg loven og §13 i forvaltningsloven.

TI_Kvello: tidlig innsats, tverrfaglig observasjon av 2 og 4 åringene i barnehagen. Observasjonsteam med representanter fra helsesøster, barnevern og PTT

Helsesøster: 4-årskontroll gjennomføres i bhg.

Skole: Forberede skolestart for 6-åringen. Egen plan for overgang bhg-skole.

Spesialpedagogisk koordinator ved Høylandet barnehage: koordinerer samarbeid med samarbeidspartnere. Ansvar for kartlegging og igangsette tiltak før evt henvisning til hjelpeapparatet.

 

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.

Består av en foreldrerepresentant fra hver avd, en ansatt fra hver avd og 2 representanter fra kommunen, styrer er sekretær.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.

 

Foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget 2019/2020

 

AVDELING

VALGT

VARA

ANSATTE

Knerten

Marthe Grongstad

Lene Grindvik

Liza Grongstad

Bamsebo

Rune Kristian Grongstad Rannveig L. Berg Ruth Evy Tyldum

Varghiet

Siv Monica Bråteng Kjersti Heia Hauge

Snefrid Lyng

Skogstrolla

Marte Kjøglum Ola Peder Skarland Britt Sonja Myrmo

 

 

Leder; Siv Monica Bråteng

Nestleder; Marte Kjøglum

Politisk valgte:

 1. Arnt Sigurd kjøglum
 2. Stina Gustavsen

Vara:

Jo Arne Kjøglum