Info om barnehagen

Søknadsfrist for nytt barnehageår er 15. mars. 

Ny søknad eller endring av plass fylles ut på elektronisk søknadsskjema. 

  • Høylandet barnehage har 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år: Knerten, Bamsebo, Varghiet, Skogstrolla.
  • Åpningstid: 06:30-17:00
  • 2 smøremåltid hver dag. Varmmat 1 gang i uka.
  • Sommeråpent, stengt jul og påske
  • Bred faglig kompetanse, barnehagelærere i alle pedagogiske stillinger.
  • Egen spes.ped.koordinator i barnehagen

Du finner oss her?

Samarbeidspartnere:

PPT, barnevern, Stat.ped Midt, Bup, og familieenheten ved behov og i samarbeid med foreldre/ foresatte. Samtykke foreligger før kontakt med enhetene jmf.§20 i bhg loven og §13 i forvaltningsloven.

TI_Kvello: tidlig innsats, tverrfaglig observasjon av 2 og 4 åringene i barnehagen. Observasjonsteam med representanter fra helsesøster, barnevern og PTT

Helsesøster: 4-årskontroll gjennomføres i bhg.

Skole: Forberede skolestart for 6-åringen. Egen plan for overgang bhg-skole.

Spesialpedagogisk koordinator ved Høylandet barnehage: koordinerer samarbeid med samarbeidspartnere. Ansvar for kartlegging og igangsette tiltak før evt henvisning til hjelpeapparatet.

 

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.

Består av en foreldrerepresentant fra hver avd, en ansatt fra hver avd og 2 representanter fra kommunen, styrer er sekretær.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.

 

Foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget 2017/2018

 

AVDELING

VALGT

VARA

ANSATTE

Knerten

Eivind Fiskum

Vidar Grongstad

Ruth-Evy

Bamsebo

Hanne Solem

Marianne Tyldum

Kjellrun

Varghiet

Monica Vollmo

Kenneth Engan Brøndbo

Janne

Skogstrolla

Andreas Ahlin

Silje A.Grongstad/ Stine Øvereng

Ingun F.

 

 

Leder; Hanne G. Saur

Nestleder; Andreas Ahlin

Politisk valgte:

 1. Arnt Sigurd kjøglum
 2. Stina Gustavsen

Vara: Anne Berit Romstad

Jo Arne Kjøglum

Publisert av Sissel Almaas. Sist endret 18.10.2017 15:27