Betalingssatser barnehageplass

Betalingssatser barnehageplass Matpenger kommer i tillegg. Kr 423,- på helplass.Gjeldende satser fra 01.01.2020.
Betalingssatser barnehageplass
5/5 plass 4/5 plass 3/5 plass 2/5 plass 1/5 plass
kr 3.135 kr 2.665 kr 2.195 kr 1.410 kr 783

 

 

 

Reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lav inntekt