Betalingssatser barnehageplass

Betalingssatser barnehageplass Matpenger kommer i tillegg. Kr 410,- på helplass. Gjeldende satser fra 01.01.2019.
Betalingssatser barnehageplass
5/5 plass 4/5 plass 3/5 plass 2/5 plass 1/5 plass
kr 2990 kr 2541 kr 2092 kr 1335 kr 748

 

 

 

Reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lav inntekt