Vedtekter

Vedtekter for Høylandet barnehage (PDF, 3 MB) vedtatt i kommunestyre sak 3/11 av 10.02.11.

 

Revidering av barnehagevedtekter, (PDF, 3 MB) frist for uttaltelse 15.03.2017. Behandles i samarbeidsutvalget 20.03.2017 og kommunestyret våren 2017.

Publisert av Sissel Almaas. Sist endret 13.03.2017 11:50