Vedtekter

Vedtekter for Høylandet barnehage (PDF, 2 MB) vedtatt i kommunestyre sak 18/2017 av 24.04.2017