Skoleskyss

Skoleskyss er en gratis tjeneste for barn som bor langt fra skolen eller har særskilte behov.

Etter opplæringsloven er ansvaret for skyss av grunnskoleelever delt mellom fylkeskommunen og kommunen, avhengig av hvilket grunnlag det innvilges skyss etter. Her er informasjon fra Trøndelag fylkeskommune med retningslinjer, sentrale regler, samt informasjon om kommunal skoleskyss med søknadsskjema.