Skoleruta

Skoleruta 2019-2020 Høylandet barne- og ungdomsskole.

 

 

2019

Uke

Antall dager

Elevenes fridager m.m.

33

2 dager

Planlegging skole 12.-14.august

Første skoledag torsdag 15. august

34

5 dager

 

35

5 dager

 

36

5 dager

 

37

5 dager

 

38

5 dager

 

39

5 dager

 

40

5 dager

 

41

0 dager

Høstferie 7.-11. oktober)

42

5 dager

 

43

5 dager

 

44

5 dager

 

45

5 dager

 

46

5 dager

 

47

5 dager

 

48

4 dager

Fri fredag 29. november – planleggingsdag skole

49

5 dager

 

50

5 dager

 

51

5 dager

Siste skoledag før jul: fredag 20. desember

52

0 dager

 

       86 dager

 

 

2020

Uke

Antall dager

Elevenes fridager

1

0 dager

3.1. Planleggingsdag

2

5 dager

Første skoledag: mandag 6. januar

3

5 dager

 

4

5 dager

 

5

5 dager

 

6

5 dager

 

7

5 dager

 

8

0 dager

Vinterferie 17.- 21. februar

9

5 dager

 

10

5 dager

 

11

4 dager

Fri mandag 9. mars (planleggingsdag)

12

5 dager

 

13

5 dager

 

14

5 dager

 

15

0 dager

Påskeferie 6. april – 10. april

16

4 dager

Fri 2. påskedag

17

5 dager

 

18

4 dager

Fri fredag 1. mai

19

5 dager

 

20

5 dager

 

21

3 dager

Fri torsdag 21. mai (Kr.h.f.dag) og fredag 22. mai)

22

5 dager

 

23

4 dager

Fri mandag 1. juni – 2. pinsedag

24

5 dager

 

25

5 dager

Siste skoledag før sommerferien: Fredag 19. juni

       104 dager

Totalt 190 dager