Skolerute 2019/2020

Skolerute 2019-2020

2019

 
August  12., 13. og 14. august -Planleggingsdag skolen
  Torsdag 15. august – skolestart for elevene (1. kl. starter kl. 10:00)
Oktober Høstferie uke 41 - mandag 07. - fredag 11. oktober
November Fredag 29. november – fridag for elevene- planleggingsdag skolen
Desember Fredag 20.desember -    Siste skoledag før jul

2020

 
Januar  Fredag 3. januar - Planleggingsdag skolen
  Mandag 6. januar  - første skoledag for elevene etter juleferie
Februar Vinterferie i uke 8 - mandag 17. - fredag 21. februar 
April  Påskeferie uke 15 - mandag 06. - t.o.m. mandag 13. april - 2. påskedag
         
  Tirsdag 14. april - første skoledag etter påske
Mai: Fri  fredag 1. mai
  Fri torsdag 21. mai - Kristi himmelfartsdag
  Fri fredag 22. mai.
Juni: Fri mandag 01. juni - 2. pinsedag
  Avslutningsfest for 10. klasse torsdag 18. juni
  Siste skoledag  fredag 19. juni