Info om SFO-åpningstider, priser, søknadsfrist

Åpningstider:

Mandag - fredag 07:00 - 16:30

SFO oppstart nytt skoleår: 15.08.2019.

Søknad:

Søknadsfrist for SFO er 15. mai og søknaden gjelder til plassen endres eller sies opp, eller ved avslutning av 4. klasse.

De som går 3. og 4. klasse og som har rett på gratis SFO søker på samme skjema.

Endringer kan gjøres utenom søknadsfristen.

Inn og utmeldinger gjøres på elektronisk søknadskjema.

RUTINER VED SØKNAD OG OPPSIGELSE AV SFO-PLASS!

Elever som har fått innvilget SFO-plass trenger ikke å søke på nytt.  Hvis det er endringer i oppholdstiden må det søkes på nytt.  Dersom eleven ikke lenger ønsker SFO-plass, må plassen sies opp.  SFO-plassen til elever som går ut av 4. klasse sies opp automatisk.

 

Priser:

Betalingssatser skolefritidsordningen, pris pr mnd.
Betalingssatser skolefritidsordningen, pris pr mnd.
Inntil 8 timer pr uke Inntil 12 timer pr uke Inntil 16 timer pr uke Over 16 timer pr uke Kjøp av ekstra dag
kr 520 kr 798 kr 1.034 kr 1.553 kr 195
Priser for 2020. For plassering i skolens ferie/fridager beregnes kr 195,- pr dag.Tilbud gjelder for alle elever i 1. - 4. klasse.

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Høylandet kommune (PDF, 123 kB)