Skolefritidsordning

Åpningstider:

Mandag - fredag 07:00 - 16:30

SFO oppstart nytt skoleår: 16.08.2018.

Søknad:

Søknadsfrist for skoleåret 2018/2019 er 01. juni 2018

De som går 3. og 4. klasse og som har rett på gratis SFO søker på samme skjema.

Det søkes for ett skoleår av gangen. Endringer kan gjøres utenom søknadsfristen.

Inn og utmeldinger gjøres på elektronisk søknadskjema.

Priser:

Betalingssatser skolefritidsordningen, pris pr mnd.
Betalingssatser skolefritidsordningen, pris pr mnd.
Inntil 8 timer pr ukeInntil 12 timer pr ukeInntil 16 timer pr ukeOver 16 timer pr ukeKjøp av ekstra dag
kr 473kr 725kr 940kr 1412kr 175
Priser for 2019. For plassering i skolens ferie/fridager beregnes kr 175,- pr dag. Tilbud gjelder for alle elever i 1. - 4. klasse.

 

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Høylandet kommune

Sist endret 26.11.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt