SFO

NYE RUTINER VED SØKNAD OG OPPSIGELSE AV SFO-PLASS!

Elever som har fått innvilget SFO-plass dette skoleåret (2018/2019) trenger ikke å søke på nytt.  Hvis det er endringer i oppholdstiden må det søkes på nytt.  Dersom eleven ikke lenger ønsker SFO-plass, må plassen sies opp.  SFO-plassen til elever som går ut av 4. klasse sies opp automatisk.

Åpningstider:

Mandag - fredag 07:00 - 16:30

SFO oppstart nytt skoleår: 15.08.2019.

Søknad:

Søknadsfrist for SFO er 15. mai og søknaden gjelder til plassen endres eller sies opp, eller ved avslutning av 4. klasse.

De som går 3. og 4. klasse og som har rett på gratis SFO søker på samme skjema.

Endringer kan gjøres utenom søknadsfristen.

Inn og utmeldinger gjøres på elektronisk søknadskjema.

Priser:

Betalingssatser skolefritidsordningen, pris pr mnd.
Betalingssatser skolefritidsordningen, pris pr mnd.
Inntil 8 timer pr ukeInntil 12 timer pr ukeInntil 16 timer pr ukeOver 16 timer pr ukeKjøp av ekstra dag
kr 473kr 725kr 940kr 1412kr 175
Priser for 2019. For plassering i skolens ferie/fridager beregnes kr 175,- pr dag. Tilbud gjelder for alle elever i 1. - 4. klasse.

 

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Høylandet kommune (PDF, 123 kB)

Sist endret 11.04.2019
Fant du det du lette etter?

Kontakt