Råd og utvalg ved Høylandet barne- og ungdomsskole 2019/2020

Referat fra møte i skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget (PDF, 71 kB)

Skolemiljøutvalg:

Kjerstin Tyldum (foreldrerepresentant)

Marita Antonsen (foreldrerepresentant)

Linn Therese Bratland (foreldrerepresentant)

Eirin Solberg (foreldrerepresentant)

Ann-Kristin Johansen Grannes (rep. fra undervisningspersonalet år 1

Gro Trine Hildrum (rep. fra undervisningspersonalet år 2

Mia Daler (rep. fra andre ansatte år 2)

Margit Tørrum (elevrådsrepresentant)

Anna Bianca Leirvik (elevrådsrepresentant)

Marte Bakkan (elevrådsrepresentant)

Samarbeidsutvalg:

Kjerstin Tyldum (foreldrerepresentant år 2)

Marita Antonsen (foreldrerepresentant år 1)

Ann-Kristin Johansen Grannes (rep. fra undervisningspersonalet år 1)

Gro Trine Hildum (rep. fra undervisningspersonalet år 2)

Mia Daler (rep. fra andre ansatte år 2)

Margit Tørring (elevrådsrepresentant)

Marte Bakkan (elevrådsrepresentant)

Arbeidsutvalget i foreldrerådet:                                                     

Harald Andrè Olsen

Stina Nyvik Gustavsen

Kari Hoff Elden

Tor Kristian Brembu-Årsandøy

Linn Terese Bratland

Silje Anette Grongstad

Marita Antonsen

Joar Haugan

Unni Tyldum

Siri Aune Halbostad

 

Leder: Marita Antonsen

Nestleder:  Harald Andrè Olsen

Elevrådet

5. - 7. klasse: Mellomtrinnet

Leder: 

Nestleder: 

Medlemmer: 

 

8. -10. klasse:  Ungdomsskolen:

Leder: Margit Tørring

Nestleder: Marte Bakkan

Medlemmer: Anders Klemetsaune Lonmo (10. kl.) Kristoffer Mo Røli (9. kl.) Vegard Klemetsaune Lonmo (8. kl.) Jenny Øie Haugan (8. kl.)