Oversikt over ansatte skoleåret 2016/2017

Finnes under telefon/epostliste på forsiden.

Inger Seem                                              inger.seem@hoylandet.kommune.no
Ståle Johansen                                       staale.johansen@hoylandet.kommune.no
Johanne Fossland                                   johanne.fossland@hoylandet.kommune.no
 
Karen Mo Røli                                          karen@namdalrehab.no
 
Anna Hognes                                           anna.hognes@skole.iktin.no
Ann-Kristin Johansen Grannes                ann-kristin.grannes@skole.iktin.no
Emma Grande Brauten                            emma.brauten1@skole.iktin.no
Bente Hognes                                          bente.hognes@skole.iktin.no
Bjarnhild Grongstad                                 bjarnhild.grongstad@skole.iktin.no
Dagrun Fjerdingen                                   dagrun.fjerdingen1@skole.iktin.no
Heidi Eide Ulvin                                        heidi.ulvin@skole.iktin.no
Else Lona Børstad                                    else.borstad@skole.iktin.no
Eva Kristin Grønnesby                              eva.gronnesby@skole.iktin.no
Eirik Haugen                                             eirik.haugen@skole.iktin.no
Gro Trine Hildrum                                     gro.hildrum@skole.iktin.no
Grethe Sørenmo Påsche                          grethe.pasche@skole.iktin.no
Ingun Mediaas                                           ingun.mediaas@skole.iktin.no
Ingebjørg Veivåg                                        ingebjorg.veivag@skole.iktin.no
Kristin Ahlin Sæternes                               kristin.seternes@skole.iktin.no
Marita Antonsen                                        marita.antonsen@skole.iktin.no
Marit Hoddø Vikan                                     marit.vikan@skole.iktin.no
Marte Kjøglum                                           hmarkjo@skole.iktin.no
Siri Mørkved Romstad                               siri.morkved-romstad@skole.iktin.no
Morten Vengstad                                        morten.vengstad@skole.iktin.no
Rune Storli                                                 rune.storli@skole.iktin.no
Elisabet Skarland                                       elisabet.skarland@skole.iktin.no
Svein Vang                                                 svein.vang@skole.iktin.no
Trude Lestum                                             trude.lestum@skole.iktin.no    
Margit Aakre                                               margit.aakre@skole.iktin.no
 
Geir Ove Brøndbo                                      geir.ove.brondbo@hoylandet.kommune.no
Ann-Mari Moen                                           ann-mari.moen@skole.iktin.no
Ellen Ranum Kjølstad                                 ellen.kjolstad@skole.iktin.no
Mia Daler                                                    mia.daler@skole.iktin.no
Ingvild Okstad                                             ingvild.okstad@skole.iktin.no
 
 
Publisert av Sissel Almaas. Sist endret 15.09.2017
Fant du det du lette etter?