Organisering av skoledagen for 3. og 4. klasse

Klikk for stort bildeDet er vedtatt at 3. og 4. klasse skal gå fem dager på skolen fra høsten 2018.

Det ukentlige timetallet på 24 t/u i 3. klasse og 27 t/u i 4. klasse skal være det samme, men antall undervisningstimer pr. dag vil reduseres noe.  Oppholdstiden på skolen vil ikke reduseres like mye fordi det legges inn en time fysisk aktivitet og økt spisetid.

Den reduserte tiden er lagt til slutten av skoledagen slik at det kan tilbys leksehjelp og kulturskole innenfor skoleskyssordningen. 

Skoledagen slutter kl. 13.35 mandag, tirsdag, onsdag og fredag for 3. klasse.
Skoledagen slutter kl. 13.35 mandager for 4. klasse.  Øvrige dager slutter elevene kl. 14.35.

Det sendes ut eget påmeldingsskjema for leksehjelp ved skolestart.

Det vil bli tilbudt gratis SFO for alle 3. og 4. klassingene frem til skolebussene går, men foresatte velger selv om de vil benytte seg av dette tilbudet. De må da søke på ordinært søknadsskjema. Søknadsfrist for SFO er 1. juni. 

Her kan du lese mer om SFO-tilbudet.