Instruks for bruk av bassenget

I mangel av instruks for bruk av basseng, er det i samarbeid med skolen laget en felles instruks om bruk
av svømmebasseng

1. Alle som vil benytte bassenget må avtale leie med servicekontoret. Ansvarlig leietaker MÅ inneha kompetansebevis som livredder i svømmehallen.

2. Personer som lider av smittsomme hudsykdommer, eller annet lignende, har ikke adgang til badet.
    Dette gjelder også personer som har:
 Åpne sår
 Skrubbsår
 Vaksinasjonssår
 Eller bruker plaster/bandasje

3. Alle som benytter seg av bassenget, SKAL foreta en grundig kroppsvask med såpe i forkant. Kroppsvask skal foregå uten klær.

4. Bruk av tyggegummi eller andre former for mat/snacks er ikke tillatt i bassenget.

5. I bassenget skal det ikke benyttes godkjent badetøy som loer eller farger.
    Godkjent badetøy er:
 Badedrakt/bikini
 Badeshorts/badebukse
 Burkini

6. Masker og annet utstyr må i et hvert tilfelle godkjennes av badevaktene før bruk i bassenget. Masker med glass er ikke godkjent av sikkerhetsmessige grunner.

7. Barn under 10 år, MÅ ha tilsyn av foresatte/voksne i bassenget. Dersom barna ikke er svømmedyktige, MÅ den voksne være i bassenget sammen med barna.

8. Det er forbudt å stupe og hoppe fra bassengkanten.

9. Det er ikke tillatt å løpe, eller skubbe noen langs bassengkanten.

10. Unødig uro og dårlig oppførsel er ikke tillatt.

11. Badevakten kan ved brudd på bassengreglene, eller dersom det på annen måte utvises farlig adferd, bortvise personer innenfor en kortere eller lengre periode.

12. Kamera og mobiltelefon m/kamera er forbudt i garderobe – og dusjområdet.

13. Etter bruk skal:

- Bassengduk legges på.

- Dørene til bassenget låses.

14. Det står en telefon på vaktrommet som kan brukes hvis en nødsituasjon skulle oppstå.
   BRANN: 110
   POLITI: 112
   AMBULANSE: 113
   LEGEVAKT: 116117

Sikkerhetsrutiner:
1. Ved all organisert bading, skal der alltid være minst en tilsynsvakt med godkjent livredningskurs på
maksimalt 15 badende. Dersom tilsynsvakt/ sikkerhetsansvarlig, finner at det er uforsvarlig med så
mange i bassenget, er de suveren til å overprøve dette antallet.

2. Alle som er badevakter, eller er sikkerhetsansvarlig, skal ha gjennomgått en grunnleggende
opplæring i førstehjelp og livredning. Denne skal ikke være eldre enn 1år. Dette etter Norges
svømmeforbunds anbefalinger.