Resultat kommunestyrevalg 2019

Klikk for stort bilde

 

 

Endelig opptelling:

Av 965 stemmeberettigede, har 717 stemt, dvs 74 %.

Mandatsfordeling:

Arbeiderpartiet: 6 mandater

Senterpartiet: 9 mandater

Kommunestyret 2019 - 2023 - Arbeiderpartiet
Kommunestyret 2019 - 2023 - Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet Tlf E-post
Rune Kristian Grongstad
Mona Elise Hellesø
Tommy Tørring
Haldis Birgitte Dahl 90598937 haldisda@gmail.com
Kåre Georg Grongstad
Severin Aarmo
Varamedlemmer kommunestyret 2019 - 2023 - Arbeiderpartiet
Varamedlemmer kommunestyret 2019 - 2023 - Arbeiderpartiet
Vara
Marita Valmo
Ole Einar Børstad
Jørgen Arnstein Grannes
Geir Morten Omli
Alf Harald Brøndbo
Ulrik Brøndbo
Daniel Thomassen
Jan Ståle Ahlin
Kommunestyremedlemmer 2019 - 2023 - Senterpartiet
Kommunestyremedlemmer 2019 - 2023 - Senterpartiet
Senterpartiet Tlf E-post
Hege Nordheim-Viken
Jo Arne Kjøglum
Sverre Lilleberre
Kristoffer Andreas Lona
Jo Magne Tyldum
Rita Annie Rosendal
Marte Kjøglum
Per Ivar Aavatsmark
Dagrun Fjerdingen
Varamedlemmer kommunestyret 2019 - 2023 - Senterpartiet
Varamedlemmer kommunestyret 2019 - 2023 - Senterpartiet
Vara
Tor Håvard Lona
Rune Moen
Stian Kjøglum
Iver Tyldum
Ola Peder Skarland
Kristine Almås
Anne-Berit Pettersen
Anne Toril Brøndbo
Ann Hege Mjøsund
Ingun Helen Lysberg
Svein-Inge Almås
Margit Sofie Valmo