Prosjektleder bygg og eiendom

Prosjektleder bygg og eiendom - Klikk for stort bilde

 

For å kunne ivareta de ulike oppgavene trenger vi derfor å styrke vår tekniske avdeling med en PROSJEKTLEDER PÅ BYGG OG EIENDOM i 100 % stilling for en prosjektperiode på 2 år med muligheter for forlengelse. Tiltredelse: snarest. 

Publisert av Sissel Almaas. Sist endret 14.05.2019

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen med ca. 1260 innbyggere. Høylandet har flott natur med gode muligheter for et aktivt friluftsliv og et rikt kulturliv. For å styrke kultur og idrett er «Hållinghallen» under oppføring og den vil romme rekke aktiviteter som vil skape sosiale møteplasser for både barn, unge og voksne.

Høylandet er Norges midtpunkt for humor og galskap og det arrangeres Norsk Revyfestival hvert andre år, første mulighet er allerede til sommeren.

Vi har full barnehagedekning og har startet opp med utvidelse og renovering av barnehagen. En velutviklet læringsarena og et godt læringsmiljø gjør Høylandet Barne- og Ungdomsskole til en skole som over flere år har vist gode faglige resultater. Skolen med tilhørende gymsal og svømmehall er i lokaler som har gjennomgått en del oppgraderinger, men som over tid også vil måtte gjennomgå nye forbedringer.

I helsesektoren har vi en godt utbygd miljøarbeidertjeneste som er lokalisert i nye moderne lokaler. I pleie og omsorgtjenesten har vi en sykeheim som nå er i en fase hvor utbedringstiltak el. nybygg er nødvendig, og i disse lokalene har vi også eget produksjonskjøkken og et velfungerende legekontor med god dekning av leger.

Boligsatsing i kommunen gir oss snart nye innflyttingsklare leiligheter og flere nye er under planlegging.

Kommunen har også en del kommunale bygg og leiligheter som krever oppfølging i forhold til fortløpende vedlikehold og renovering. Arbeid i forhold til ny brannstasjon er også under utredning.

Kommunen jobber også med planer for den digitale infrastrukturen.

Høylandet kan tilby et bredt spekter av gode tjenester/tilbud, og har scoret høyt på det nasjonale kommunebarometeret gjennom flere år. Høylandet kommune som arbeidsgiver jobber for et lokalsamfunn med MOT.

 

Stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Bygg og eiendom - primæroppgaver:

  • Prosjektutvikling, prosjektledelse, og ivareta kvalitet, økonomi, framdrift og FDV-dokumentasjon.
  • Planlegge og prosjektere vedlikeholds- og oppgraderingstiltak på kommunal bygningsmasse.
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføre tilbudsprosess i hht. lov om offentlige anskaffelser.
  • Følge opp utførelse og leverandøre som byggherre, oppfølging av innleide rådgivere og konsulenter.
  • Ivareta kommunens krav som byggherre i hht. byggherreforskriften
  • Identifisere videre behov innenfor enheten og bidra til planlegging av fremtidige tiltak.
  • Saksbehandling og rapportering innenfor eget arbeids- og ansvarsområde.

 

 

Vi ønsker følgende av deg:

  • Byggfaglig bakgrunn på høgskolenivå.
  • Fagskoleutdanning kan også være relevant.
  • Erfaring med gjennomføring av større og mindre prosjekter med byggherreansvar.
  • Kjennskap til offentlige anskaffelser er ønskelig – men ikke et krav.
  • Ønskelig med kunnskap om digital infrastruktur – men heller ikke dette et krav.
  • Gode samarbeidsegenskaper og en god relasjon- og nettverksbygger.
  • Strukturert, resultatorientert og ikke minst ha en god gjennomføringsevne.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

 

Personlig egnethet vektlegges i ansettelsesprosessen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Teknisk sjef – Johan Andre Grongstad– tlf. 416 60 483

Rådmann – Liv Elden Djokoto – tlf. 450 96 975.

 

Vi imøteser din elektroniske søknad.

 

Søknadsfrist: 3. juni 2019

 

Fant du det du lette etter?