Kunngjøring - Offentlig ettersyn liste over eiendomsskatt

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 legger Høylandet kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i tre uker fra 26. februar 2019.

 

Lista legges ut på kommunens administrasjonsbygg og på kommunens hjemmeside. Finnes under administrasjon og politikk/eiendomsskatt/ skatteliste 2019.

 

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Se mer på www.hoylandet.kommune.no

Klage må sendes skriftlig til Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet eller postmottak@hoylandet.kommune.no innen 15. april 2019