Hållinghallen - nå starter vi snart!

Hållinghall 1.jpg - Klikk for stort bilde Hållinghallen -  nå starter vi snart!

Publisert av Inger Hilde Solstad. Sist endret 29.03.2019

utomhus.jpg - Klikk for stort bildeutomhus.jpg

Høylandet kommunestyre har vedtatt bygging av Hållinghallen, og forventet byggestart er i slutten av mai.

Før den tid er det en del forberedende arbeider som skal gjøres, som omlegging av vann og avløp og strømførende ledninger. Vi er også nødt til å flytte en trafo.

NTE-bygget skal også rives for å gi plass til hallen. Det vil derfor bli aktivitet i området rundt den nye hallen allerede fra starten av april, med omlegging av ledninger og kabler. Riving av NTE-bygget vil skje etter påske, slik at området er klart for nybygg ca. 20.mai.

I anleggsperioden vil området som blir berørt bli inngjerdet, av hensyn til sikkerheten til barn og andre som ikke har noe inne på området å gjøre.

Dette medfører at bussholdeplassen for elevene på videregående skole må flyttes ned til grusbanen allerede etter påske. Det medfører også at adkomsten langs Gammelåvegen, på strekningen fra dagens innkjøring til NTE-bygget ned til krysset til Stokkneset vil bli berørt, og framkommelighet for biler og busser vil bli vanskelig. Adkomsten for myke trafikanter skal imidlertid bli ivaretatt, slik at barna i området kan gå til skolen på en trygg måte.

 

Vegen ned til idrettsplassen/grusbanen vil bli opprettholdt i hele anleggsperioden, og adkomsten til Stokkneset og Krampen vil heller ikke bli rørt, men Gammelåvegen mellom disse to avkjørslene vil bli stengt.

Dette betyr at det blir en ekstra krok for de som skal kjøre fra hovedvegen ned til Stokkneset/Krampen, da man heretter blir nødt til å kjøre forbi coop.

Det betyr også at det blir stor aktivitet i området fra april og i halvannet år framover.

Imidlertid ser vi fram til å få en ny fin hall, som ganske sikkert vil få mye å bety for aktivitet og trivsel for både dagens og framtidige Hållinger.

Håper derfor alle som blir berørt ser med velvilje på ulempene det medfører i den perioden det bygges.

Har du ytterligere spørsmål om gjennomføring eller praktiske ting, vennligst kontakt vår byggeleder Johan Grongstad på tlf. 416 60 483.

 

Fant du det du lette etter?