Ferievikarer - helse og omsorg - sommeren 2020

Bilde av helsearbeider - Klikk for stort bildeBilde av helsearbeider Vårt personell innenfor helse og omsorg i Høylandet kommune skal
avvikle sommerferie i perioden uke 26 – 33 og vi trenger derfor
vikarer i flg. stillinger:

Hjemmetjeneste, sykeheim og miljøarbeidertjenesten
• Sykepleiere/Vernepleiere
• Hjelpepleiere/Helsefagarbeidere/Omsorgsarbeidere
• Sykepleier-//vernepleierstudenter, studenter og elever innenfor helsefag.
• Assistenter
 
Legekontoret:
• Sykepleier/legesekretær
 
Kjøkken
• Kokk/assistenter
 
I alle stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt. Det er krav om Politiattest.
Søkere til miljøarbeidertjenesten og hjemmesykepleien må ha førerkort for personbil KL B.
Ønsker om eventuell avvikling av ferie må komme klart frem i søknaden.

Spørsmål til stillingene rettes til:
Hjemmesykepleien/sykeheimen  Avdelingsleder Rolf Sturla Velde    tlf 974 10 920
Miljøarbeidertjenesten                 Avdelingsleder Liss Tone Engan     tlf 900 12 907
Kjøkken                                       Kjøkkensjef Hilde Olsen                  tlf 907 10 231
Legekontor                                  Kontorleder Berit Grongstad Lona   tlf 469 17 811
 
Vi imøteser din elektroniske søknad
 
Søknadsfrist 29.02.2020