Bredbånd i Høylandet - høring

Bredbånd - Klikk for stort bilde

Høylandet kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Frist for innspill er 20. mai!

 

 

Høylandet kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei gradvis utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

Forutsetningene for at kommunen skal kunne søke om tilskudd er at vi definerer hvilke geografiske områder ordningen gjelder for, og at vi oppfordrer innbyggerne til å komme med innspill til søknaden.
 

Vi har registrert at disse områdene har behov for bredbåndsdekning

* Områder rundt Øyvatnet

 

Innspill fra innbyggere kan bidra til at vi får skrevet en enda bedre søknad om tilskudd til bredbånd.       

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig, og senest 20. mai.

Innspillene sendes på e-post til postmottak@hoylandet.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».

 

Kontaktperson for spørsmål: Inger Hilde Solstad tlf. 913 71339;

epost; inger.solstad@hoylandet.kommune.no

 

Nyttige leker:

Kunngjøring skjer kun på kommunens hjemmeside.

 

 

Sist endret 09.05.2018
Fant du det du lette etter?