Publisert 18.06.2019
8z4a0797.jpg

Ledige kontorer i 2.etasje i det nye næringsbygget!

Publisert 17.06.2019
Elgjakt 2015

Etter initiativ fra en av bygdas skogeiere, har flere grunneiere har meldt sin interesse for å tenke høyt rundt temaet Høylandet som destinasjon for jaktturisme. Derfor arrangerer næring- og landbrukskontoret et møte torsdag den 20.6 klokka 19.00 

Publisert 13.06.2019
Elveparken.jpg

Informasjonsmøte Høylandet skysstasjon den 26. juni kl 17:00 med påfølgende visning av leilighetene. 

Publisert 13.06.2019
nte-logo-gull.png

NTE har registrert strømbrudd i område Høylandet - Kongsmoen i Høylandet. Vi beklager den ulempe strømbruddet medfører og er nå i gang med å søke etter feilen.

 

Publisert 03.06.2019
Villaks

 

Vi markerer villaksens år 14. juni med fiske for de eldste elevene ved Høylandet barne- og ungdomsskole på dagtid og åpent fiske med instruktører fra kl 17.00 

Publisert 14.05.2019
Prosjektleder bygg og eiendom

 

For å kunne ivareta de ulike oppgavene trenger vi derfor å styrke vår tekniske avdeling med en PROSJEKTLEDER PÅ BYGG OG EIENDOM i 100 % stilling for en prosjektperiode på 2 år med muligheter for forlengelse. Tiltredelse: snarest. 

Publisert 10.05.2019
Helsearbeider

Høylandet kommune.
Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv.
Vi har gode tjenester til innbyggerne, og vi ligger høyt på kommunebarometeret. Vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, og en natur som innbyr til gode opplevelser.
Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje.

Avdeling for pleie og omsorg.
Avdelingen består av Høylandet livsgledehjem og hjemmetjenesten.
Høylandet livsgledehjem tilbyr heldøgns pleie og er sertifisert av stiftelsen Livsglede for Eldre. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs i eldreomsorgen. Det er 25 plasser, inkludert 2 plasser for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri.
Hjemmetjenesten utøver sitt arbeid i brukernes egne hjem over hele kommunen. Det utføres faste oppdrag samt at de betjener trygghetsalarmer og øvrige tjenester ved behov.

Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene slik at brukerne kan bo hjemme lenger.
Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere.
Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging. Vi har også et pågående prosjekt som omhandler lindrende behandling for hjemmeboende, og i 2019 skal vi delta i læringsnettverket Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Les mer: 

Høylandet kommune       Livsglede for eldre    Velferdsteknologi i Namdalen (VINA)

Læringsnettverket Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

 

  •  
Publisert 29.03.2019
Hållinghall 1.jpg

Hållinghallen -  nå starter vi snart!

Publisert 22.03.2019
Fibertjenester HK.jpg

 

Publisert 26.02.2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 legger Høylandet kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i tre uker fra 26. februar 2019.

 

Fant du det du lette etter?