Publisert 31.01.2019

Vi trenger renholdere som kan være vikarer for våre ansatte renholdere under ferieavvikling sommeren 2019. Arbeidssteder vil være våre kommunale bygg som er i bruk i denne perioden.

 

Publisert 31.01.2019
Søker etter rektor

100 % vikarstilling som lærer fra og med d.d. Vikariatet er et svangerskapsvikariat samt oppdekking av øvrige vikarbehov. Varighet til 11. februar 2020, men vil bli søkt forlenget ut skoleåret 2019/2020.

 

Publisert 29.01.2019
helsearbeider.jpg

Vårt personell innenfor helse og omsorg i Høylandet kommune skal

avvikle sommerferie i perioden uke 26 – 33 og vi trenger derfor

vikarer i flg. stillinger:

 

Publisert 28.01.2019
helsestasjon for ungdom.png

Høylandet kommune har 4 helgestillinger ledig i pleie og omsorg, for tiden ved Høylandet livsgledeheim. Stillingen medfører arbeid hver tredje helg. 

Publisert 24.01.2019
Landbruksdaga.jpg


 

26.- og 27. april blir det landbruksdaga på Høylandet. Med utstilling av maskiner og utstyr, salg av lokale produkter, faglig påfyll og noe festlig på kveldstid.

Publisert 24.01.2019
gjygj

 

Planprogrammet for detaljregulering Haugåsen hyttefelt er nå ute på høring. Høringsperioden avsluttes 13.mars.19.

Haugåsen Hyttefelt er en detaljering av arealet F9 i kommuneplanens arealdel. De 7 grunneierne som ligger innenfor område F9 i kommuneplanen for Høylandet, har arbeidet et 10-år for å realisere muligheten til å utnytte deler av utmarksområder til fritidsbebyggelse. Helt siden prosjektet «Hytter som næring» ble gjennomført er det arbeidet for å komme fram til et offentlig akseptgrunnlag. Planavgrensningen nå satt etter at avsluttende mekling med reindriftsinteresser gjennom Fylkesmannen har definert ytre plangrense for framtidig fritidsbebyggelse i området.

Planområdet omfatter eiendommene 99/1, 99/2, 99/10, 100/1, 100/2, 100/3, 100/12 og 102/1.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nye områder for fritidsboliger med tilhørende friluftsanlegg. Utvelgelse av områder skjer med grunnlag i aktuelle sektorhensyn, samt tilgjengelighet, områdekarakter og brukskvaliteter i og rundt aktuelle byggeområder. Planarbeidet skal gi grunnlag for å utvikle aktuelle områder i vestre del av Haugåsen til byggeområde for hyttebygging og tilrettelegge øvrige områder mot et attraktivt friluftsliv.

Planprogram: https://www.hoylandet.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=25&FilId=457

Kartdel: https://www.hoylandet.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=25&FilId=458

Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan rettes til Inger Hilde Solstad, tlf. 91371339, inger.solstad@hoylandet.kommune.no,  eller til postmottak@hoylandet.kommune.no.

 

 

 

 

Publisert 27.09.2018
Posten

Fra 1. oktober får Høylandet og Kongsmoen nye postnummer:

De nye nummerene er:

7877 Høylandet

7876 Kongsmoen. 

Postboksanlegget ved Høylandet Post i Butikk får 7878 Høylandet.

Publisert 10.09.2018
helsefag.jpg

Det er nå flere ledige stillinger ved miljøarbeidertjenesten i Høylandet kommune. Både vikariat og fast. 

Publisert 15.08.2018
Laks

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag har 12.08.2018 gjort følgende vedtak:

Fisket i elvene i Bjøra, Eida, Søråa og Flåttelva utvides fra og med 16. august 2018 til og med 31. august 2018 på følgende betingelser:

* At vassføringa er mer enn 5 m3/s (målt ved utløp Grongstadvatn)

* Det kan kun foregå overflatefiske (mark uten søkke og flue uten synkesnøre)

 

Publisert 08.08.2018
Skolestart.jpg

Velkommen til nytt skole- og barnehageår!

Skolen starter torsdag 16.8. kl. 09.00. Førsteklassingene møter kl. 10.00.

SFO starter også torsdag 16.8.  med åpningstider kl. 07.00 -  16.30

​VIKTIG INFO TIL FORELDRE/FORESATTE SOM KJØRER BARN TIL SKOLE/SFO:

​For å bedre trafikksikkerheten på skole/sfo er det ny parkeringsplass ved idrettsbanen som skal benyttes ved bringing/henting av barn. 

Barnehagen har planleggingsdager mandag 13. og tirsdag 14. Oppstart onsdag 15.8 med åpningstider 06.30 - 17.00.

Fant du det du lette etter?