Publisert 31.07.2019
Brann.jpg

 

 

 

 

 

 

Skogbrannfaren er økende i dagende fremover. Vær forsiktig ved bruk av åpen ild.

Publisert 18.07.2019
Georg Mjøsund.jpg

 

Publisert 18.07.2019
Søker etter rektor

Vi har ledig 100 % fast undervisningsstilling fra 1.8.2019. Vi ønsker en lærer som kan undervise et eller flere av fagene naturfag, engelsk, kunst og håndtverk eller spesialundervisning i ungdomstrinnet, men også andre fag kan være aktuelle.

Publisert 10.07.2019
Elveparken 1 solgt.jpg

Visning av leilighetene fredag 12. juli kl 11:00. Velkommen! 

Publisert 08.07.2019
festival 2019-rev.jpg

 Under revyfestivalen står bygda på hodet, og da kan det være noen som lurer på hva er hvor?

Publisert 18.06.2019
8z4a0797.jpg

Ledige kontorer i 2.etasje i det nye næringsbygget!

Publisert 13.06.2019
Elveparken.jpg

Informasjonsmøte Høylandet skysstasjon den 26. juni kl 17:00 med påfølgende visning av leilighetene. 

Publisert 10.05.2019
Helsearbeider

Høylandet kommune.
Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv.
Vi har gode tjenester til innbyggerne, og vi ligger høyt på kommunebarometeret. Vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, og en natur som innbyr til gode opplevelser.
Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje.

Avdeling for pleie og omsorg.
Avdelingen består av Høylandet livsgledehjem og hjemmetjenesten.
Høylandet livsgledehjem tilbyr heldøgns pleie og er sertifisert av stiftelsen Livsglede for Eldre. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs i eldreomsorgen. Det er 25 plasser, inkludert 2 plasser for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri.
Hjemmetjenesten utøver sitt arbeid i brukernes egne hjem over hele kommunen. Det utføres faste oppdrag samt at de betjener trygghetsalarmer og øvrige tjenester ved behov.

Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene slik at brukerne kan bo hjemme lenger.
Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere.
Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging. Vi har også et pågående prosjekt som omhandler lindrende behandling for hjemmeboende, og i 2019 skal vi delta i læringsnettverket Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Les mer: 

Høylandet kommune       Livsglede for eldre    Velferdsteknologi i Namdalen (VINA)

Læringsnettverket Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

 

  •  
Publisert 29.03.2019
Hållinghall 1.jpg

Hållinghallen -  nå starter vi snart!

Publisert 22.03.2019
Fibertjenester HK.jpg

 

Fant du det du lette etter?