Publisert 29.03.2019
Hållinghall 1.jpg

Hållinghallen -  nå starter vi snart!

Publisert 22.03.2019
Fibertjenester HK.jpg

 

Publisert 14.03.2019
Lærerstillinger høst 2019.jpg

 H

 

øylandet kulturskole tilbyr et relativt bredt spekter av ulike typer instrumentopplæring, gruppeundervisning på dans, lyd -og sceneproduksjon, musikkmoro og visuell kunst. Vi har 90 elever i kulturskolen. Kulturskolen vår er en møteplass der barn og unge skal få videreutvikle sine kulturelle interesser og ferdigheter. Vi arbeider med å utvikle elevenes musikalske og skapende evner, med fokus på mestring, trivsel og begeistring. Innføring av rammeplan for kulturskolen vil stå sentralt i skoleåret 19/20.

Publisert 14.03.2019
Lærerstillinger høst 2019.jpg

 

Høylandet barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca 180 elever. Vi arbeider for å skape et trygt og godt skolemiljø som skaper motivasjon og engasjement. Vår visjon er å ha rom for alle og blikk for den enkelte. Utviklingsområder i år er vurdering for læring og digital kompetanse, mens innføring av fagfornyelsen vil stå sentralt i skoleåret 19/20.

 

Publisert 26.02.2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 legger Høylandet kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i tre uker fra 26. februar 2019.

 

Publisert 26.02.2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 legger Høylandet kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i tre uker fra 26. februar 2019.

 

 

 

Publisert 25.02.2019
Leiligheter Elveparken.jpg

Nye leiligheter i Høylandet sentrum. Vi hadde 28.02.2019 visning med eiendomsmegler. Ønsker du fortsatt og ta en titt i leilighetene, ta kontakt med Rune Kristiansen på Servicekontoret.

Publisert 24.01.2019
Landbruksdaga.jpg


 

26.- og 27. april blir det landbruksdaga på Høylandet. Med utstilling av maskiner og utstyr, salg av lokale produkter, faglig påfyll og noe festlig på kveldstid.

Publisert 24.01.2019
gjygj

 

Planprogrammet for detaljregulering Haugåsen hyttefelt er nå ute på høring. Høringsperioden avsluttes 13.mars.19.

Haugåsen Hyttefelt er en detaljering av arealet F9 i kommuneplanens arealdel. De 7 grunneierne som ligger innenfor område F9 i kommuneplanen for Høylandet, har arbeidet et 10-år for å realisere muligheten til å utnytte deler av utmarksområder til fritidsbebyggelse. Helt siden prosjektet «Hytter som næring» ble gjennomført er det arbeidet for å komme fram til et offentlig akseptgrunnlag. Planavgrensningen nå satt etter at avsluttende mekling med reindriftsinteresser gjennom Fylkesmannen har definert ytre plangrense for framtidig fritidsbebyggelse i området.

Planområdet omfatter eiendommene 99/1, 99/2, 99/10, 100/1, 100/2, 100/3, 100/12 og 102/1.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nye områder for fritidsboliger med tilhørende friluftsanlegg. Utvelgelse av områder skjer med grunnlag i aktuelle sektorhensyn, samt tilgjengelighet, områdekarakter og brukskvaliteter i og rundt aktuelle byggeområder. Planarbeidet skal gi grunnlag for å utvikle aktuelle områder i vestre del av Haugåsen til byggeområde for hyttebygging og tilrettelegge øvrige områder mot et attraktivt friluftsliv.

Planprogram: https://www.hoylandet.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=25&FilId=457

Kartdel: https://www.hoylandet.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=25&FilId=458

Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan rettes til Inger Hilde Solstad, tlf. 91371339, inger.solstad@hoylandet.kommune.no,  eller til postmottak@hoylandet.kommune.no.

 

 

 

 

Publisert 27.09.2018
Posten

Fra 1. oktober får Høylandet og Kongsmoen nye postnummer:

De nye nummerene er:

7877 Høylandet

7876 Kongsmoen. 

Postboksanlegget ved Høylandet Post i Butikk får 7878 Høylandet.

Fant du det du lette etter?