Rovvilt

Scanobs - registrere observasjoner av rovdyr


Har du sett store rovdyr eller spor og tegn etter noen av disse?

I denne databasen er det mulig for alle å registrere observasjoner av spor, sportegn og synsobservasjoner av store rovdyr i Norge og Sverige. Økt innrapportering av observasjoner vil bidra til økt kunnskap om forekomst og utbredelse av disse artene. Observasjonene som legges inn her vil være tilgjengelig på nett for brukere av tjenesten. Klikk deg inn og se.