Fremmede skadelige arter

Klikk for stort bilde  

Høylandet kommune fikk i 2019 støtte til innkjøp av en HeatWeed, en maskin som bekjemper ugras med varmtvann. Maskinen har begrenset kapasitet, men vil bli prioritert brukt i bebygde strøk, områder med mye ferdsel og langs vassdrag. 

Handlingsplan for Nord-Trøndelag 2016 - 2019 (PDF, 215 kB)

Nasjonal tiltaksplan mot fremmede skadelige arter 2019-2024

Info til hageeiere (PDF, 14 MB)

Artsobservasjoner: Her kan du søke opp lokasjoner for ulike arter, inklusive fremmede skadelige arter i Høylandet kommune. Legg også gjerne inn nye observasjoner dersom du oppdager noe som ikke er rapportert. Denne siden brukes som rapportering for det statlige prosjekter for å bekjempe fremmede skadelige arter, så her kan du se hvilke lokasjoner som er oppsøkt og hvordan de er behandlet. 

Nasjonal status for fremmede skadelige arter

Artsdatabanken