Ungdomsklubben

Ungdomsklubben åpningstid
Ungdomsklubben åpningstid
Tirsdager 18.00-21.30

for ungdom i alderen fra 13 - 18 år 

MÅL: Legge til rette for ei aktiv fritid for barn og unge, med et variert og bredt kulturtilbud.


Høylandet kommune har oppvekst som et hovedsatsingsområde fram til 2018. Overodnede målet er å skape et oppvekstmiljø som fremmer livsglede og stolthet. Å sikre gode oppvekstsvilkår er et overordna mål, og her spiller kulturtilbudet en sentral rolle. Oppvekstmiljøet skal ha trygghet, trivsel, respekt og toleranse som grunnleggende verdier. Det å gi barn og unge en meningsfylt fritid hvor de opplever mestring og kulturelle impulser, er med på å styrke deres livskvalitet og helse. Barn og unge vokser opp i et kompleks og omskiftelig samfunn.


God tilgang til og delaktighet i kulturaktiviteter er verktøy for å mestre tilværelsen. Gjennom å legge til rette for ei aktiv fritid med et allsidig og bredt kulturtilbud, vil vi skape arenaer hvor barn og unge får oppleve mestring . Høylandet er et lokalsamfunn med MOT. Arbeidet med MOT sine verdier og verktøy er viktig.
Vi ønsker å arbeide for at Ungdomsrådet må få økt status og innvirkning i lokalsamfunnet.


I barnehagen og skolen blir kultur brukt som kunnskapsbegrep og i ulike undervisningsformer. Den kulturelle opplevelsen barn og unge får i barnehage og skole gir verdifulle erfaringer. Skolen har blant annet kulturtimer som gir elevene flotte opplevelser, og et godt miljøtiltak for å få et trygt og godt skolemiljø.
Utfordringen er å gi et bredere og mer allsidig kulturtilbud, samt å skape nye møteplasser. Vi må arbeide med å gi attraktive ungdomstilbud, slik at frafall etter 13-årsalderen minsker. Løsningen kan være å løfte samarbeidet til et regionalt nivå.

 

Tiltak:
 

 •  øke deltagelse i ulike sjangere i UKM.
 •  øke antall band i POP prosjektet
 •  arrangere  Scenestrekk
 •  søke interkommunalt samarbeid for å gi ungdom et bredt og allsidig  kulturtilbud: musikk,
       dans, idrett
 •  implementere MOT sitt program og skolering i lag og foreninger,
 •  få ungdommen delaktige i kommunale  beslutningsprosesser
 •  aktivt Ungdomsråd
 •  aktivt utnytte den Den kulturelle skolesekken
 •  attraktiv ungdomsklubb
 •  utrede behov for sommeraktiviteter for barn og unge
 •  deltagelse i Vrimmelfestivalen
 •  arrangere Kulturworkshop for ungdom 

Kontakt

Geir Ove Brøndbo Hammer
Ungdomsarbeider
482 62 220