Ungdomsklubben

Ungdomsklubben åpningstid
Ungdomsklubben åpningstid
Tirsdager18.00-21.30

for ungdom i alderen fra 13 - 18 år 

MÅL: Legge til rette for ei aktiv fritid for barn og unge, med et variert og bredt kulturtilbud.

Publisert av Inger Sofie Aune Johannessen. Sist endret 27.10.2017


Høylandet kommune har oppvekst som et hovedsatsingsområde fram til 2018. Overodnede målet er å skape et oppvekstmiljø som fremmer livsglede og stolthet. Å sikre gode oppvekstsvilkår er et overordna mål, og her spiller kulturtilbudet en sentral rolle. Oppvekstmiljøet skal ha trygghet, trivsel, respekt og toleranse som grunnleggende verdier. Det å gi barn og unge en meningsfylt fritid hvor de opplever mestring og kulturelle impulser, er med på å styrke deres livskvalitet og helse. Barn og unge vokser opp i et kompleks og omskiftelig samfunn.


God tilgang til og delaktighet i kulturaktiviteter er verktøy for å mestre tilværelsen. Gjennom å legge til rette for ei aktiv fritid med et allsidig og bredt kulturtilbud, vil vi skape arenaer hvor barn og unge får oppleve mestring . Høylandet er et lokalsamfunn med MOT. Arbeidet med MOT sine verdier og verktøy er viktig.
Vi ønsker å arbeide for at Ungdomsrådet må få økt status og innvirkning i lokalsamfunnet.


I barnehagen og skolen blir kultur brukt som kunnskapsbegrep og i ulike undervisningsformer. Den kulturelle opplevelsen barn og unge får i barnehage og skole gir verdifulle erfaringer. Skolen har blant annet kulturtimer som gir elevene flotte opplevelser, og et godt miljøtiltak for å få et trygt og godt skolemiljø.
Utfordringen er å gi et bredere og mer allsidig kulturtilbud, samt å skape nye møteplasser. Vi må arbeide med å gi attraktive ungdomstilbud, slik at frafall etter 13-årsalderen minsker. Løsningen kan være å løfte samarbeidet til et regionalt nivå.

 

Tiltak:
 

 •  øke deltagelse i ulike sjangere i UKM.
 •  øke antall band i POP prosjektet
 •  arrangere  Scenestrekk
 •  søke interkommunalt samarbeid for å gi ungdom et bredt og allsidig  kulturtilbud: musikk,
       dans, idrett
 •  implementere MOT sitt program og skolering i lag og foreninger,
 •  få ungdommen delaktige i kommunale  beslutningsprosesser
 •  aktivt Ungdomsråd
 •  aktivt utnytte den Den kulturelle skolesekken
 •  attraktiv ungdomsklubb
 •  utrede behov for sommeraktiviteter for barn og unge
 •  deltagelse i Vrimmelfestivalen
 •  arrangere Kulturworkshop for ungdom 
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Geir Ove Brøndbo Hammer
Ungdomsarbeider