Norsk Revyfestival

Annenhvert år arrangeres NM i revy på Høylandet. I 2019 arrangeres festivalen i perioden 10. - 14. juli

Den første revyfestivalen på Høylandet ble arrangert sommeren 1987. I dag fremstår festivalen som et av landets ledende kulturarrangementer. Og Namdalen er i ferd med å registrere en rekke synergieffekter som har klart utspring fra revyfestivalen. Dette har gitt Høylandet kommune et meget godt omdømme gjennom mange år. Norsk Revyfestival ble i 1986 stiftet av 14 lag og foreninger samt Høylandet kommune. Ca 550 frivillige legger ned ca 12.000 dugnadstimer hvert festivalår. Dette har tilført lag og foreninger over fem millioner kroner i inntekter. Norsk Revyfestival har dermed bidratt til at lag og foreninger får tilført en sårt tiltrengt kapital til det frivillige arbeidet som blir lagt ned. Norsk Revyfestival – NM i Revy har siden 1987 solgt drøyt 200.000 billetter, omsatt for 60 millioner kroner, applaudert over 4000 amatørskuespillere på scenen og sist men ikke minst; skapt liv og røre i bygda, gitt oss stolthet, gitt omsetningsøkning det lokale næringslivet. Kommunen ser det som viktig at vi tar vare på og videreutvikler arbeidet Norsk Revyfestival gjør, ved å bruke humor og kreativitet i vårt arbeid.

 

For mere informasjon se:  www.revy.no