Musikk- og kulturskolen

Mål: 

Gi et kulturskoletilbud til alle barn og unge som ønsker det. Alle elever skal få en kulturskoleopplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har.  Undervisningen må ta utgangspunkt i at alle har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom kunstneriske uttrykksformer.  Kulturskolen må derfor legge til rette for en opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling, og som bidrar til et meningsfylt liv.  Kulturskolen gir grunnlag for kulturlivet på mange områder. De erfaringer elevene får i kulturskolen, nyter lokalsamfunnet godt av på mange områder. Kulturskolen blir et ressurssenter for kommunen.

Kulturskolen tilbyr et relativt bredt spekter av ulike typer instrumentopplæring.

 

Bakgrunn:


Den kommunale musikkskolen på Høylandet kom i gang 1. august 1978, etter forarbeid av Idar Romstad, Lars Grongstad og Steinar Elstad. En milepæl for kulturskolene var 1.juli i 1998. Da ble det lovfestet i Opplæringsloven § 13 -6:
”Alle kommuner skal aleine, eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles”.

 

Tilbud skoleåret 2018/2019

Gitar- elbass- ukulele - piano- keyboard-  tverrfløyte- altsax- tenorsax- kornett- althorn- baryton- trombone- tuba- fiolin- cello-  trommer/slagverk- sang, dans.

Musikkmoro for 1. - 3. klasse.

Komprimerte tilbud: moderne dans, lyd og sceneproduksjon.

Elever som har plass fra før trenger ikke søke på nytt. Dansetilbudet organiseres som prosjekt og må søkes på hvert år.

Det er mulig for en elev å delta på flere aktiviteter. Voksne kan også søke.

Elever som ønsker å starte med blåseinstrument bør ikke starte før 3. klasse, men tilbudet "musikkmoro" legger tilrette for å skape nysgjerrighet og interesse for både dans, sang og ulike instrumenter.

Søknad hovedopptak settes til 1. mai.

 

Søknad på elektronisk søknadsskjema

 

Priser:

Betalingssatser musikk- og kulturskolen
Betalingssatser musikk- og kulturskolen
1. elevplass2. elevplass3. elevplass4. elevplass
2802224218211821
Gjeldende satser fra 01.01.2019. Gruppeundervisning - flere enn 6 elever. Kr 990,- pr semester. Ingen søskenmoderasjon. Undervisning voksne: kr 3.870,- pr.semester. Ingen familiemoderasjon. Tapt undervisning godskrives med kr 65,- pr undervisningstime. Betaling innkreves for hvert semester.
Publisert av Anita Færøy. Sist endret 07.02.2019 12:37
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kristin Olea Kjølstad
Fungerende rektor musikk og kulturskolen
Kristin Lonmo Almaas
Kommunalsjef Oppvekst- og kultur