Musikk- og kulturskolen

Mål: 

Gi et kulturskoletilbud til alle  barn og unge som ønsker det. Alle elever skal få en kulturskoleopplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har.  Undervisningen må ta utgangspunkt i at alle har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom kunstneriske uttrykksformer.  Kulturskolen må derfor legge til rette for en opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling, og som bidrar til et meningsfylt liv.  Kulturskolen gir grunnlag for kulturlivet på mange områder. De erfaringer elevene får i kulturskolen, nyter lokalsamfunnet godt av på mange områder-
Kulturskolen tilbyr et relaltivt  bredt spekter av ulike typer instrumentopplæring.

 

Bakgrunn:


Den kommunale musikkskolen på Høylandet kom i gang 1. august 1978, etter forarbeid av Idar Romstad, Lars Grongstad og Steinar Elstad. En milepæl for kulturskolene var 1.juli i 1998. Da ble det lovfestet i Opplæringsloven § 13 -6:
”Alle kommuner skal aleine, eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles”.

 

Tilbud skoleåret 2017/2018

Gitar- elbass- ukulele - piano- keyboard-  tverrfløyte- klarinett- altsax- tenorsax- kornett- althorn- baryton- trombone- tuba- fiolin- cello- trekkspill- trommer/slagverk- sang, dans.

Minikor for 1. - 3. klasse.

Komprimerte tilbud: moderne dans, lokal mat tradisjon, foto.

Elever som har plass fra før trenger ikke søke på nytt.

Det er mulig for en elev å delta på flere aktiviteter. Voksne kan også søke.

Elever som ønsker å starte med blåseinstrument bør ikke starte før 3. klasse. Søknad hovedopptak settes til 1. mai.

 

Søknad på elektronisk søknadsskjema

 

Priser:

Betalingssatser musikk- og kulturskolen
Betalingssatser musikk- og kulturskolen
1. elevplass2. elevplass3. elevplass4. elevplass
2715217417701770
Gjeldende satser fra 01.01.2018. Gruppeundervisning - flere enn 6 elever. Kr 960,- pr semester. Ingen søskenmoderasjon. Undervisning voksne: kr 3.750,- pr.semester. Ingen familiemoderasjon. Tapt undervisning godskrives med kr 63,- pr undervisningstime. Betaling innkreves for hvert semester.
Publisert av Anita Færøy. Sist endret 10.08.2018 09:00
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kristin Olea Kjølstad
Fungerende rektor
Kristin Lonmo Almaas
Kommunalsjef Oppvekst- og kultur