Musikk- og kulturskolen

MÅL:  Gi et kulturskoletilbud til alle  barn og unge som ønsker det.
Den kommunale musikkskolen på Høylandet kom i gang 1. august 1978, etter forarbeid av Idar Romstad, Lars Grongstad og Steinar Elstad. En milepæl for kulturskolene var 1.juli i 1998. Da ble det lovfestet i Opplæringsloven § 13 -6:
”Alle kommuner skal aleine, eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles”.
 

Tilbud skoleåret 2016/2017

gitar- elbass- ukulele - piano- keyboard- el-orgel - tverrfløyte- klarinett- altsax- tenorsax- kornett- althorn- baryton- trombone- tuba- fiolin- cello- trekkspill- trommer/slagverk- sang og dans.

Elever som har plass fra før trenger ikke søke på nytt.

Det er mulig for en elev å delta på flere aktiviteter. Voksne kan også søke.

Elever som ønsker å starte med blåseinstrument bør ikke starte før 3. klasse. Søknad hovedopptak settes til 15. juni 2016

Søknad på elektronisk søknadsskjema

 

Alle elever skal få en kulturskoleopplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har.  Undervisningen må ta utgangspunkt i at alle har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom kunstneriske uttrykksformer.  Kulturskolen må derfor legge til rette for en opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling, og som bidrar til et meningsfylt liv.  Kulturskolen gir grunnlag for kulturlivet på mange områder. De erfaringer elevene får i kulturskolen, nyter lokalsamfunnet godt av på mange områder-
Kulturskolen tilbyr et relaltivt  bredt spekter av ulike typer instrumentopplæring. Vi  ønsker å se på mulighet å tilby tilbud innen dans og kunst.
Vi har hatt en nedgang i elevtallet, men vi arbeider med rekrutteringen

 

 • Tiltak:
 • Rekruttere en fra Høylandet som skal være med i «Drømmestipendet»
   
 • Videreutvikle tilbudet, økt fokus på gruppeundervisning og samspill.
   
 • Skape sosiale møteplasser for kulturskoleelevene.
   
 • samarbeide med skolen og POP-prosjektet, UKM, skolemusikken
   
 • Kartlegge muligheten for sceneproduksjon
   
 • Utvidelse av Instrumentalundervisning 
   
 • Samspillprosjekt hvert år der elevene får trening i å spille sammen med andre 
   
 • Flere elevkonserter omkring i bygda
   
 • Salg av instruktørtjenester til det frivillige musikklivet
   
 • Samarbeid med kulturlivet på Høylandet. 
Sist endret 15.09.2017