Leie av kommunale bygg/lokaler

Leie av kommunale bygg/lokaler  bestilles på Servicekontoret. Tlf 74 32 48 00 eller postmottak@hoylandet.kommune.no

 

Reglement for utlån/utleie av skolelokaler i Høylandet kommune (PDF, 2 MB)

Høylandet skole: Gymsal, basseng, garderober, kantine, kjøkken og klasserom

Betalingssatser leie lokaler skole Gjelder fra 01.01.2019
Betalingssatser leie lokaler skole
Klasserom hall m/garderobe Kantine m/kjøkken
170,- pr gang 170 pr time 490,- pr gang

 

Helsesenteret: Kantine og møterom.

Leie av lokaler helsesenter
Leie av lokaler helsesenter
Møterom kantine møterom/kantine
kr 340,- kr 340,- kr 560,-
Gjelder fra 01.01.2019

 

Adm.bygg: Kommunestyresal

Leie av lokale adm.bygg
Leie av lokale adm.bygg
Kommunestyresal Personalrom
250,- pr gang 250,- pr gang
Gjelder fra 01.01.2019
Utleie skysstasjon
Utleie skysstasjon
Rom Pris
Leie av enkelt overnattingsrom m/frokost pr. døgn 790,-
Leie av dobbelt overnattingsrom m/frokost pr. døgn 950,-
(Det gis rabatt på kr 100,- pr døgn dersom leieperioden går utover 5 døgn)
Møterom i 2. etasje 1.160,-
Møterom i buret 740,-
Kaffekanner til møter, pr. kanne 9
Priser 2019 inkl. mva.