Leie av kommunale lokaler

Leie av kommunale bygg/lokaler  bestilles på Servicekontoret. Tlf 74 32 48 00 eller postmottak@hoylandet.kommune.no

 

Reglement for utlån/utleie av skolelokaler i Høylandet kommune (PDF, 2 MB)

Høylandet skole: Gymsal, basseng, garderober, kantine, kjøkken og klasserom

Leie av lokale adm.bygg
Leie av lokale adm.bygg
Kommunestyresal Personalrom
260,- pr gang 260,- pr gang
Gjelder fra 01.01.2020

 

Helsesenteret: Kantine og møterom.

Leie av lokale adm.bygg
Leie av lokale adm.bygg
Kommunestyresal Personalrom
260,- pr gang 260,- pr gang
Gjelder fra 01.01.2020

 

Adm.bygg: Kommunestyresal

 Liste : Leie av lokale adm.bygg
 
 Liste : Utleie skysstasjon