Idrettsanlegg og friluftsområder

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

 

 

Her finner du oversikt over eksisterende idrettsanlegg, friluftsområder, jakt- og fiskeområder, kulturminner, skiløyper, turløyper, sykkelstier, turkart og hytter til leie.