Lag og foreninger i Høylandet kommune

 

Her følger en oversikt over lag og foreninger i Høylandet kommune. Nøl ikke med å ta kontakt om noe er feil, dere har oppdateringer, nye opplysninger osv. Da sender dere epost til: postmottak@hoylandet.kommune.no

Faglag
Faglag
Faglag Kontaktperson Epost Tlf.
Midtre-Namdal Produsentlag Geir Joar Werstad werstad@msn.com 971 41 037
Grong og Høylandet Sauavlslag Kjetil Hermanstad 938 26 573
Høylandet skogeierlag Bård Håvard Viken bhviken@start.no 928 21 549
Øvre Høylandet og Kongsmoen Bondelag Solbjørg Kjølstad solkjolstad@buso.no 473 66 173
Høylandet Bondelag Arnstein Røli arnsteir@online.no 915 51 557

 

Ungdomslag / ungdomsklubb
Ungdomslag / ungdomsklubb
Ungdomslag / ungdomsklubb Kontaktperson Epost Tlf.
U.L. Framtidsvon Andreas Aune Ahlin auneahlin@hotmail.com 909 84 037
U.L. Liv Rita Rosendal hjemsenget@gmail.com 916 23 573
U.L. Framhug Trine Aasbø Hammer ulframhug@hotmail.com 957 98 903
U.L. Lidarende Geir Joar Werstad werstad@msn.com 971 41 037
Ungdomsklubben Geir Ove Brøndbo Hammer Geir.ove.brondbo@hoylandet.kommune.no 482 62 222
POP-prosjektet Geir Ove Brøndbo Hammer Geir.ove.brondbo@hoylandet.kommune.no 482 62 222
Skytterlag o.l.
Skytterlag o.l.
Skytterlag o.l. Kontaktperson Epost Tlf.
Høylandet skytterlag Lars Otto Okstad lookstad@buso.no 952 12 724
Loddoenget skytebane Lars Otto Okstad lookstad@buso.no 952 12 724
Meihatten Skytterlag Birger Aarmo Birger.aarmo@buso.no 909 63 298
Høylandet Pistolklubb Einar Almaas einaralm@online.no 905 04 531
Musikk, teater, dans m.m.
Musikk, teater, dans m.m.
Musikk, teater, dans m.m. Kontaktperson Epost Tlf.
Høylandet storband Andreas Aavatsmark andreas@inspirasjonstre.no 915 75 215
Øvre Høylandet Musikklag Alf Mjøsund alfmjos@frisurf.no 916 43 503
Høylandet skolekorps Geir Joar Werstad werstad@msn.com 971 41 037
Høylandet Sångkor Marit Hoddø Vikan 414 41 617
Høylandet familieteater Cathrine Fiskum catfisk@hotmail.com 922 32 564
Midtre Høylandet gammeldansforening Egil Ulvin egil.ulvi@gmail.com
Råd og utvalg
Råd og utvalg
Politiske parti, råd og utvalg Epost Tlf.
Høylandet Senterpari Jo Arne Kjøglum jokjoglum@gmail.com 902 06 999
Høylandet Arbeiderparti Mona Hellesø moeelise@online.no 414 20 042
Høylandet Venstre Karl Jakob Okstad kjokstad@hotmail.com 917 31 466
Bygdeliste for Høylandet Ole Flakken o-flak@online.no 456 17 644
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Liv Irene Eidsmo liv.eidsmo@live.no 900 72 371
Eldrerådet (epost til Lydia Okstad) Eva Børstad auokstad@hotmail.com 454 20 902
Ungdomsrådet Kristine Alte Almås kristine.2000@live.no 954 04 924
Sanitet, pensjonist, bygdelag, historielag, helse
Sanitet, pensjonist, bygdelag, historielag, helse
Sanitet, pensjonist, bygdelag, historielag, helse Kontaktperson Epost Tlf
Høylandet bygdekvinnelag Turid Selnes Grongstad turid-se@live.no 416 42 025
Vassbotna sanitetsforening Hild-Sissel Viken joarvi@start.no 995 65 003
Øyvatne sanitetsforening Tove Fjerdingen tovefjerd@gmail.com 950 38 716
Hålonna sanitetsforening Åshild Nymo Aashild.nymo@gmail.com 908 60 855
Kongsmoen sanitetsforening Ingunn Aar ingunn.a.aar@gmail.com 906 73 663
Øvre Høylandet og Kongsmoen pensjonistlag Ole Flakken o-flak@online.no 456 17 644
Høylandet pensjonistlag Turid Boldermo turid.bolder@gmail.com 994 44 504
Høylandet historielag Tove Fjerdingen tovefjerd@gmail.com 950 38 716
Høylandet og Overhalla lag for psykisk utv.hemmede Inger Sofie Aune Johannessen ingsofie@online.no 416 41 229
Mental Helse Liv Irene Eidsmo liv.eidsmo@live.no 900 72 371
Høylandet LHL, har fusjonert med Overhalla LHL Astrid Marie Bakken lhl.overhalla@lhl.no 482 14 571
HLH Overhalla, Grong og Høylandet Birger Havstein Birger.havstein@ntebb.no 905 17 796
Idrett, friluft, motorsport
Idrett, friluft, motorsport
Idrett, friluft, motorsport Kontaktperson Epost Tlf.
IL Hållingen Kay Haug kay@petit-agentur.no 906 86 049
Grongstad Skiklubb Atle Grongstad atgrongs@online.no 918 53 744
LIV 4H Margit Sofie Valmo Margit.valmo@buso.no 932 92 819
Hållingen 4H Kari Elstad karjoe@online.no 452 54 589
Barnas Røde kors Høylandet Stina Gustavsen stina_gustavsen@hotmail.com 411 06 047
Høylandet snøscooterklubb Georg Mjøsund geomjo@icloud.com 417 50 870
Høylandet Motorklubb Jan Ove Brøndbo janb@kino.no 916 70 571
Stallsporten Hilde Kyllo post@bondefroken.no 980 40 112
Samfunnshus, velforeninger
Samfunnshus, velforeninger
Samfunnshus, velforeninger Kontaktperson Epost Tlf.
Høylandet samfunnshus Kjerstin Tyldum tyllaam@hotmail.com 988 93 626
Vargeia Vel Espen Pettersen laugpet@online.no 940 06 053
Kongsmoen grendehus Andreas Aune Ahlin auneahlin@hotmail.com 909 84 037
Øie ungdomshus Rita Rosendal hjemsenget@gmail.com 916 23 573
Vassbotna forsamlingshus Geir Joar Werstad Werstad@msn.com 971 41 037
Loddoenget skytebane Lars Otto Okstad lookstad@buso.no 952 12 724
Skistu Kay Haug kay@petit-agentur.no 909 86 049