Hærva

 

Hærva er en kommunal informasjonsavis som distribueres til alle innbyggerne våre med nyttig Sol - Klikk for stort bildeog viktig informasjon om alle deler av vår virksomhet. Utgivelsene finner du her, siste utgave øverst:

Link til utgivelsene

Hærva gis ut to ganger pr måned -  i hovedsak i starten og midten av hver måned -  og distribueres til alle husstander. Manusfristen for Hærva er offentliggjort i hver utgivelse, og er som regel satt til uken før utgivelse. Hærva's utgivelser finner du nedenfor denne teksten. Den er også linket opp til kommunens Facebookside.

For lag og foreninger i kommunen er annonseringen i Hærva gratis. Det er også utarbeidet egne informasjonssider - FYSAK - hvor all fysisk aktivitet i kommunen blir annonsert. Næringslivet kan mot betaling annonsere i Hærva, under Annonsesidene.

Prisene er 150,- for 1/4 side, 300,- for 1/2 side og kr 600,- for 1/1 side.

Servicekontoret samler trådene, redigerer innholdet/stoffet, bidrar med forslag til illustrasjoner/bilder og være en pådriver i forhold til resultatet. Høylandet kommune står for trykking og distribuering selv.