Namdal Rehabiliteringssenter - Telefon 74 32 21 00

Namdal Rehabilitering på Høylandet er et interkommunalt selskap som eies av Bindal kommune i Nordland og 13 namdalskommuner. Senteret er bygd med plass til 26 brukere og har Norsk revyfaglig senter som nærmeste nabo.

Rehabilitering ved vårt senter skal skje etter Høylandsmodellen. Dette innebærer å bruke kultur og humor som redskaper for å lære brukeren å mestre sin livssituasjon. Modellen vil jakte på ressurser og sette inn innsats for å styrke den enkeltes sterke sider. Brukeren skal lære seg å ta nye sjanser og i løpet av oppholdet få kjennskap til sterke sider ved seg sjøl. Behandlingsmodellen skal også bidra til å styrke rehabiliteringskompetansen på både kommunalt og regionalt niva.

De 13 eierkommunene har ei befolkning på til sammen cirka 38.000 innbyggere, og senteret er plassert midt i området for de samarbeidende kommunene.

Høylandet ligger ved Fv 17 – 50 km nordøst for Namsos. Det er 15 km til E6 på Gartland.

Avstanden til Grong er 24 km, Steinkjer 105 km og til Rørvik er det 109 km.

Besøk vår hjemmeside: http://namdalrehab.no/